Tuesday, May 31, 2005

แปลงมิตรภาพให้เป็นทุ่น

ใครเคยบ้างไหมที่จะหาประโยชน์กับเพือนก็เพราะเรื่องเงิน มีเพือนไว้ยืมเงิน มีเพือนไว้เป็นขาในธุรกิจลูกโซ้ หวังว่าคงไม่ใช้ทุกคนนะครับ ที่จะทำแบบนี้เพราะ


คนบางคนก็สับสนแยกแย๊ไม่ถูก ระหว่างคำว่ามิตรภาพ และ เงิน
บางคนเอาเงินซื้อมิตรภาพ เงิน-->มิตรภาพ
บางคนเอามิตรภาพแปลงเป็นเงิน มิตรภาพ-->เงิน

Monday, May 30, 2005

ธรรมดา อีกวัน

ถ้าแ้ม้นใันวันใดที่ความคิดมัน ไม่กล้าจะออกมาซะอย่าง ก็เหมือนกับการมองโลก ผ่านดวงตาหาใช้สมอง

Sunday, May 29, 2005

ธรรมดา

ธรรมดา วันนี้เป็นวันธรรมดาที่มีฝนตกหนัก อากาศร้อนมาหลายวันแล้วอยู่ๆวันนี้ก็ฝนตก อย่างแรง
ทำให้เป็นโอกาศอันดีที่จะได้ จดบลอ็กอันใหม่นะ โดยใช้ชื่อที่เป็นทางการของเรา ด้วยเนื่องต้องการ เพิ่มการทำงานให้ตัวเองไม่ว่างจะได้ไม่ฟุ้งซ่านนะ