Sunday, May 29, 2005

ธรรมดา

ธรรมดา วันนี้เป็นวันธรรมดาที่มีฝนตกหนัก อากาศร้อนมาหลายวันแล้วอยู่ๆวันนี้ก็ฝนตก อย่างแรง
ทำให้เป็นโอกาศอันดีที่จะได้ จดบลอ็กอันใหม่นะ โดยใช้ชื่อที่เป็นทางการของเรา ด้วยเนื่องต้องการ เพิ่มการทำงานให้ตัวเองไม่ว่างจะได้ไม่ฟุ้งซ่านนะ

No comments:

Post a Comment