Monday, June 06, 2005

หมดแล้วหมดกัน

มาแล้วก็ไป เหมือนสายลม มีอะไรบางเป็นแบบนี้ ?

มีคนถามแบบนี้ คนเราก็หมักจะเปรียบเทียบสิ่งโน้นกับสิ้งนี้ ถ้าเราไม่เปรียบเทียบก็คงไม่ได้

มาเข้าเรืองมีอะไรบางหรือที่มาแล้วก็ไป

เงิน
อายุ
เพือน
มิตรถาพ
ความสุข
ความทุกข์
ความหิว
ความรู้สึก
ความทรงจำ

และอะไรอีกมากหมาย มีอะไรกันบางที่มาแล้วก็ไปบอกกันได้นะ


อย่ายึดติด ไม่มีอะไรแน่นอนหรอก อยากมาก ทุกข์มาก อยากน้อย ทุกข์น้อย

No comments:

Post a Comment