Tuesday, June 07, 2005

ครั้งเดียว

สวัสดีครับ วันนี้เป็นวันที่ทำงานเหนือยมาก ในใจคิดแต่จะท้อแท้อยู่ตลอดเวลา
แต่อีกใจหนึ่ง "แค่ครั้งเดียว" มันหมายถึงอะไรนั้นหรือครับ ก็เราคิดเอาเองว่า
ความหนุ่มสาวมีแค่ครั้งเีดียว สักพักก็จะแก่ทำงานอะไรไม่ได้

แค่ครั้งเดียว ในชิวีตเรามีอะไรบางครับที่มีแค่คร้ั้งเดียว

เกิด
ตาย
รักแรก
หนุ่มสาว

และอะไรอีก และคุณละ จะมีสักกี่ครั้งบ้างที่เราอาจจะเจอกันแค่ครั้งเดียว

No comments:

Post a Comment