Saturday, June 04, 2005

Nothing

ทำอะไรดีละ ไปไหนดี กินอะไรดี วันๆหนึ่งเราต้องถามตัวเองสักกี่ครั้ง หรือบางที่อาจจะถามนอื่นด้วย
ถ้าวันไหนเราไม่มีคำถามละ วันนั้นจะเป็นวันแบบไหน เราเกิดมาทุกคนเพื่อหาคำตอบ โดยเรามีดจทย์ข้อเดียวกัน

เราเกิดมาทำไหม
ในการหาคำตอบนั้นเราต้องใช้เวลา บางคนใช้เวลาไม่นาน บางคนใช้เวลาทั้งชีวิต
บางคนตายแล้วยังไม่ได้คำตอบตอนนี้ผมก็กำลังหาคำตอบของตัวเองเหมือนกัน แล้วผมจะเจอไหม?

แล้วคุณละได้คำตอบหรือยัง?

No comments:

Post a Comment