Friday, September 23, 2005

เดินตามดาว ประจำวันที่ 23-29 กันยายน 2548

ราศีกรกฎ หรือ 16 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.

ท่านมีดาวเสาร์ในราศีเกิด คงอาภัพนิดหนึ่งด้วยทำดีก็ไม่ได้ดี แม้มีวิชาการดีก็เสมือนเพชรตกในตมย่อมลับรัศมีเสียเปล่า แต่ราหูโคจรราศีมีนทำมุมตรีโกณองศาใกล้เข้ามาเรื่อยๆ วันหนึ่งในอนาคตที่ไม่ไกลนักมีองศาถึงกันท่านรวยเละจริงๆ ระยะนี้ท่านที่จะซื้อหรือปลูกบ้านหรือกรงนกเล้าไก่ก็สำเร็จโดยง่าย ผู้ที่ไม่มีบ้านต้องอาศัยหรือเช่าเขาอยู่ ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีคราวนี้ ต่อให้ท่านมีรายได้น้อยก็จะหาบ้านอยู่ได้อย่างสมอัตภาพ น่าสังเกตว่าผู้ที่ปลูกบ้านไว้ใหญ่โตมโหฬารมักไม่ค่อยได้อยู่ มีเคล็ดลับคืออย่าอยู่บ้านเป็นประจำ ทำเหมือนเป็นผู้อาศัยจึงปลอดภัย

No comments:

Post a Comment