Tuesday, September 13, 2005

เดินตามดาว ประจำวันที่ 9-15 กันยายน 2548

ราศีกรกฎ หรือ 16 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.

ท่านมีดาวเสาร์โคจรในราศีเกิดตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนที่แล้ว และจะโคจรอยู่เป็นเวลา 2 ปีเศษ แต่ท่านกลับโชคดีเพราะราหูตรีโกณช่วยให้ท่านมั่งมีศรีสุขทำมาค้าขึ้น โดยเฉพาะชาวกรกฎที่ด้อยโอกาสในสังคม ขนาดขโมยขึ้นบ้านใครๆ ไม่มียกเว้น แต่ไม่ขึ้นบ้านท่าน แสดงว่าพวกนั้นสบประมาทท่านอย่างแรง ต่อไปนี้ท่านจะมั่งมีขึ้นแล้ว ถ้าท่านสงวนท่าทีให้ดีไม่มีใครรู้ก็ปลอดภัยมีความสุข ดาวเสาร์และราหูเป็นบาปเคราะห์แต่เป็นมิตรกันย่อมอุดหนุนกัน ที่กราบเรียนมานี้เพื่อยืนยันว่าขณะที่เสาร์อยู่ในกรกฎราหูอยู่มีนท่านรวมให ญ่ได้ อย่าเล่นการพนันก็แล้วกัน

No comments:

Post a Comment