Friday, October 07, 2005

งานหนังสือ

ปัจจุบันนี้ "งานหนังสือ" ประจำปีจะมีสองครั้งครับ

ช่วงแรกจะจัดประมาณปลายๆ เดือนมีนาคม คือ "งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ"
ช่วงที่สองประมาณปลายเดือนกันยายนถึงตุลาคม คือ "งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ"
รายละเอียดดูที่
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

No comments:

Post a Comment