Monday, October 10, 2005

ชีวิตเราเราลิขิตเองหรือมีคนกำหนด?”

ที่เรามาอยู่ตรงนี้กำลังพิมพ์ข้อความอะไรอยู่นี้ หรือ กำลังอ่านอะไรอยู่นี้ คุณคิดว่าเกิดจากสิ่งที่เราคิดเองหรือมีใครที่กำลังกำหนดชีวิตของเราอยู่ ก่อนที่เราจะดูอย่างนั้นเราก็ต้องมาดูว่าคำว่า สิ่งที่เราตัดสินใจเองกับสิ่งที่มีใครสักคนมากำหนดชีวิตเรานี้มาต่างกันอย่างไร ?

ส ำหรับการติดสินใจเองนั้นหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการคิดการคำนวณหรือการเดา สุ่มของเราที่ไม่มีใครมาเกี่ยวข้องและผลลัพธ์จากการกระทำนั้นก็ต้องได้ในสิ่ งที่สำควรจะได้ เช่น ถ้าเราต้องการบวกเลข 1+1 มันก็ต้องทำกับ 2 คนโดนน้ำก็ต้องเปียกหรืออะไรประมาณนี้ที่เราคิดได้ภายใต้แนวความคิดที่ว่า ความจริง (True) สำหรับคำที่ว่ามีใครมากำหนดชีวิตเรานั้น มันหมายถึงอะไรมันหมายความว่าที่ผมมานั่งพิมพ์อะไรอยู่นี้เพราะมีคนบังคับผมมาทำ รถชนกันเพราะมีคนกำหนดหรือที่เรียกว่าไม่ได้ตั้งใจ คนบังเอิญมาเจอกันทั้งๆที่ไม่น่าจะเจอเพราะโลกมันกลมและที่คนบังเอิญมาอ่านอยู่นี้ หรืออะไรก็ได้ที่เราเรียกว่า ความมหัศจรรย์ (amazing)

เราก็มานั่งคิดว่ามีอะไรบางที่เราทำแล้วผลลัพธ์มันก็ได้อย่างที่ควร ต้มน้ำแล้วเดือด มีดแทงแล้วเจ็บ ทำได้ได้ดี(มั่ง) และอะไรอีกมากหมายก็ลองคิดดู และต่อไปเราก็มีคิดว่ามีอะไรบางที่ไม่ควรจะเกิดเช่น อุบัติเหตุ คนเราบังเอิญมาเจอกันทั้งที่ไม่ควรจะเจอ เจอแต่หน้าคนนี้ตลอดทั้งที่ไม่ควรจะเจอ เป็นลูกคนรวยแล้วตกยาก ถูกหวย โดนไฟดูดแล้วลอดตาย และอื่นๆอีกมากหมาย เมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะตัดสิ้นใจได้อย่างไรว่าเราเกิดมานั้นเพื่ออะไร เราจะเอาอะไรมาตัดสิ้นว่าใครถูก เรามาดูเฉลยกันดีกว่า
True and True = True
True and False = False
เมื่อเราคิดในแง่ที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องอธิบายได้แล้วเราจึ่งต้องใช้กับกฎความถูกต้องนี้ ก็เช่นเดียวกันกับเรื่องนี้ที่ว่า
ชีวิตเราเราลิขิตเองหรือมีคนกำหนด?”
ระหว่าง ความจริง และ ความมหัศจรรย์ เราก็ต้องสรุปชีวิตของคนเราตั้งอยู่บนความมหัศจรรย์

สิ่งนี้ไม่ใช้แค่เรื่องธรรมดา ไม่ใช้แค่เกิดมา อยู่ เจ็บ แล้วก็ตาย แต่มันเรื่องมหัศจรรย์ที่เกิดกับตัวเราไม่ใช้แค่เหตุบังเอิญหรือเรื่องที่เรากำหนดเอง แล้วผมก็จะมีความสุขกับเรื่องมหัศจรรย์นี้

มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ ที่ผมได้เป็นลูกพ่อกับแม่

มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ ที่ผมได้เป็นพี่น้องกับ

มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ ที่ผมได้เป็นญาติกับคุณ

มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ ที่ผมได้เป็นเพื่อนคุณ

มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ ที่ผมได้เป็นเพื่อนรวมชาติกับคุณ

มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ ที่ผมได้เป็นคนรักของคุณ

มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ ที่…………………..ทำให้เราได้พบกัน

ไม่ว่าเราจะไม่ได้ดุ่ยกัน เราจะไม่พบกันบ่อยนัก หรืออาจจะบ่อยซะจนเกินไป หรืออาจจะเป็นศัตรูกัน อาจจะโกรธกัน อาจจะรักกัน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์ระหว่างเรานะ

แล้วคุณละ ชีวิตเราเราลิขิตเองหรือมีคนกำหนด?”

No comments:

Post a Comment