Friday, October 21, 2005

คำสั้น

เอาดีเข้าตัว เอาชั่วให้คนอื่น

อดีตสร้างปัจจุบัน ทุกๆวันสร้างอนาคต

ดีครับผม เหมาะสมครับท่าน

No comments:

Post a Comment