Tuesday, November 27, 2007

Some developers getting early iPhone SDK - ออกแล้ว iPhone SDK

ออกแล้ว iPhone SDK

บริษัท Electronista อ้างว่า Apple ได้ส่งชุดพัฒนาโปรแกรมไอโฟน หรือ ที่เราเรียกว่า iPhone SDK ให้กับนักพัฒนาบางคน

พวกเขาเรียกชุดพัฒนาว่า "rough versions" โดยเจ้าชุดพัฒนานี้ จะช่วยให้เราพัฒนาโปรแกรมธรรมดาๆ พื้นๆ ให้เจ้า iPhone และ iPod touch ของเรา. อย่างไรก็แล้วแต่ Electronista ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของชุดพัฒนาได้มากนัก แต่ก็อ้างว่ามันมีความคล้ายคลึงกับ Google's OpenSocial โดยมันทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมเมอร์และ ระบบปฏิบัติการของ iPhone

Steve Jobs ประกาศไว้ว่า iPhone/iPod touch SDK จะมีการออกวางจำหน่ายในเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2008.

อ่านเพิ่มเติม
iPhone SDK Already Seeded to Some Developers?
Some developers getting early iPhone SDK?

No comments:

Post a Comment