Sunday, December 28, 2008

Lost ของหาย

วันนี้ตอนเที่ยงๆ ไปซื้อของที่ อิออนกะนะยะมะ(Aeon Kanayama) เพื่อเตรียมจะไปเล่นสกีในวันพรุ่งนี้ สมาชิกที่เดินทางไปด้วยกันก็ประกอบด้วย พี่อิฐ พี่ป่าน และผม ก็ใช้ระยะเวลานานเลยที่เดียวกว่าจะได้ของครบ เพราะเราใช้เวลาในการเลือกแว่น goggle ที่สามารถใส่พร้อมกับแว่นสาตายได้นั้นยากเลยทีเดียว สรุปรายการซื้อของทั้งหมดก็ประกอบไปด้วย
 • แว่น goggle
 • ถุงมือเล่นสกี
 • หมวกไหมพรม
แล้วพวกเราก็ปั่นจักรยานกลับห้อง แต่พอมาถึงห้องแล้วสิ่งที่ไม่ค้าดฝั่นก็เกิดขึ้น เพราะทำหมวกไหมพรมหาย ไม่รู้หายไปได้อย่างไง เสียใจมาก เพราะยังไม่ได้ใส่เลย โทษพระเจ้า โทษตัวเอง ลักษณะของหมวกก็เหมือนข้างล่าง

From LemonTOTAL BLOG

และแล้วก็คิดว่าน่าจะทำตกไว้ที่อิออนตอนกำลังแบ่งของกัน จึงตัดสินใจกลับไปหาที่อิออน โดยใช้เส้นทางสายเก่า ระหว่างทางที่ไปก็บ่นไปเลื่อยๆ และแล้วก็เจอมันตกอยู่ข้างทาง

ดีใจมากกกกกกกกก แต่ก็ยังงงว่าเจอได้อย่างไง เคยทำอะไรหายแล้วหาเจอไหม

Thursday, December 25, 2008

สิ่งที่ต้องปรับปรุ่ง

หลังจากประเมินผลโบนัส ก็ทำให้เรารู้ว่าเราต้องมีการปรับปรุ่งตัวเราเองอะไรบ้าง
 • การพูดจาที่ยังง่งๆในบ้างครั้ง
 • ความอ่อนด้อยด้านภาษาอังกฤษ
 • คุณภาพของงานยังไม่เห็น
พยายามเข้า

Wednesday, December 24, 2008

หนาวจริงๆ

ถึงแม้อากาศหนาวที่นี้จะหนาวมานานแล้ว แต่อย่างไงๆวันนี้ระหว่างทางที่ปั่นจักรยานมาทำงาน ก็รู้สึกว่าหนาวจนทนไม่ได้ ทั้งๆที่ประมาณจะ 3 องศา

ก็เลยถามเพื่อนญีปุ่นว่าเรายังคงปั่นจักรยานมาทำงานกันได้อยู่ไหม เพื่อนก็ตอบว่าได้ -5 องศายังได้เลย

ผมละจะไหวไหมเน้อ

Sunday, December 21, 2008

Egg

เมื่อวานไปได้ของเล่นใหม่มาจากร้านร้อยเย็น(DAISO) ก็คือ
ที่อบไข่ (ที่ทำไข่ดาวแบบใส่ไมโครเวฟ)
ขั้นตอนการทำ
 • ตอกไข่ใส่
 • ปิดฝา
 • เอาเข้าไมโครเวฟที่อุณภูมิ 500W เป็นเวลา 30 - 60 วินาที
จากการทดลอง
ไข่ก็สุกดี แต่รสชาติแปลกๆ ไม่รู้จะเรียกว่า "ไข่ต้ม" หรือ "ไข่ดาว" ดีThursday, December 18, 2008

手仕込ヒレカツカレー


ปกติเป็นคนที่ไม่ชอบกินอาหารที่มีมีน้ำแฉะๆ แต่ตอนเที่ยงวันนี้ก็ไปกิน ข้าวแกงกระหรี่ญีปุ่น สั่งความเผ็ดระดับห้ามา ก็อร่อยดี ทำให้เรามีทัศนคติต่อ ข้าวแกงกระหรี่เปลี่ยนไป


Wednesday, December 17, 2008

อภิสิทธิ์ นายกคนที่ 27

วันนี้ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ชื่อ อภิสิทธิ์ มีหลายๆคนบอกว่าพูดดีมาก ผมก็ว่าพูดดี ผมจึงอยากบันทึกคำพูดไว้ แล้วเรามาดูกันอีกทีเนอะ

รายละเอียดคำแถลงของ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ”
พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับ ผมรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรี ผมสำนึกเสมอครับว่า ผมเกิดมาเป็นข้าของแผ่นดิน ต้องสนองคุณแผ่นดินและผมสำนึกมาตลอด ว่า แผ่นดินไทยของเรานั้น ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาก็ด้วยพระบารมี วันนี้ ผมยืนตรงนี้ในฐานะนายกรัฐมนตรี ผมขอยืนยันว่า รัฐบาลที่ผมเป็นผู้นำนั้น จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และจะเทิดทูนสถาบันนี้ มิให้ผู้ใดทำให้สถาบันนี้ไม่อยู่เหนือความขัดแย้งในทางการเมือง ด้วยประการทั้งปวง

ผมขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจ ให้ผมมายืนอยู่ตรงนี้

ผมทราบดีครับว่า สถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ไม่ปกติ เป็นสถานการณ์ที่วิกฤต และพี่น้องประชาชนคนไทยมีความทุกข์ แต่ผมถือว่าผมเป็นนักการเมืองในวิถีทางประชาธิปไตย ผมเป็นอาสาสมัคร และผมไม่มีสิทธิ์ที่จะหนีปัญหา หรือปฏิเสธความรับผิดชอบ เมื่อเสียงข้างมาก ซึ่งเป็นเสียงข้างมากเดิมในสภาผู้แทนราษฎรมีปัญหา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียงส่วนใหญ่ได้ตัดสินใจสนับสนุนผมขึ้นมาตามวิถีทาง ของประชาธิปไตย และวิถีทางของกระบวนการของรัฐสภาของเรา

หน้าที่เบื้องต้นของผม คือ การยุติการเมืองที่ล้มเหลว การเมืองที่ล้มเหลวคือต้นเหตุของความขัดแย้ง การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย แบ่งภาค แบ่งสี ที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศของเราในขณะนี้ ผมจะขจัดการเมืองที่ล้มเหลวออกไปและจะนำความสมัครสมานสามัคคีกลับคืนมา โดยอาศัยความยุติธรรมเป็นกระบวนการนำหน้า รัฐบาลภายใต้การนำของผมจะยึดหลักนิติธรรม นิติรัฐ จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค และจะเคารพในกระบวนการและเจตนารมณ์ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย วันนี้ประเทศของเราต้องมีความสามัคคี ผมขอยืนยันว่า ผมจะทำงานให้กับคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะเลือกผมหรือไม่เลือกผม ไม่ว่าจะสนับสนุนผมหรือแม้แต่ต่อต้านผม ท่านจะเป็นใครก็ตาม หากท่านไม่คิดร้ายต่อบ้านเมือง ท่านไม่ใช่ศัตรูของผม และท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมต้องรับใช้อย่างเต็มความสามารถ

งานใดที่เป็นประโยชน์ แม้จะเป็นของรัฐบาลก่อน ผมขอยืนยันว่า ผมจะไม่ทิ้ง จะสานต่อ จะปรับปรุงให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการรักษาฟรี ไม่ว่าจะเป็นบรรดากองทุนทั้งหลายที่ลงไปอยู่ในชุมชนต่างๆ และผมทราบดีครับว่า ปัญหาเร่งด่วนที่สุดในใจพี่น้องประชาชนขณะนี้ คือ ปัญหาเศรษฐกิจ การฟื้นฟูเศรษฐกิจจึงเป็นงานสำคัญอันดับแรก สำหรับรัฐบาลที่จะต้องดำเนินการต่อไป

ผมมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ครับ ที่จะดูแลให้พี่น้องเกษตรกรของเราไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะราคาพืชผลที่ตกต่ำ อยู่ ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยาง ปาล์ม ผมจะดูแลให้พี่น้องประชาชน ที่อยู่นอกภาคเกษตร ยังมีงานทำ มีรายได้ มีโอกาส และผมจะทำทุกวิถีทางที่ลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน ตามแนวทางวาระประชาชนและแผนปฏิบัติการเร่งด่วน ซึ่งผมเคยนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนมาก่อนหน้านี้

ทันทีที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อสภา ผมจะได้นำเสนอแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ที่ครอบคลุมทุกปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของพี่น้องเกษตรกรผู้ใช้แรงงาน ภาคเศรษฐกิจต่างๆ ตั้งแต่อุตสาหกรรม การบริการ การท่องเที่ยว หรืออสังหาริมทรัพย์ แต่ขณะเดียวกัน แม้ว่าบ้านเมืองหรือเศรษฐกิจของเราจะมีวิกฤตอย่างไร ผมยืนยันว่า เราจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาระยะยาวด้วย ไม่ควรปล่อยให้ปัญหาที่หมักหมม สะสมมา เป็นปัญหาที่ยังเรื้อรัง ค้างคา และเป็นปัญหากับการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมยืนยันว่า งานด้านการศึกษายังเป็นงานที่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดของประเทศ และผมจะดำเนินการให้การเรียนฟรี มีคุณภาพเกิดขึ้น

นอกจากนั้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำ ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง การคมนาคม การสื่อสาร อินเทอร์เน็ต รวมถึงการสนับสนุนพลังงานทดแทน เพื่อความยั่งยืนในการพัฒนาของประเทศของเรานั้น ล้วนแล้วแต่เป็นงานที่จะต้องมีการเริ่มต้นและผลักดันอย่างรวดเร็ว เพราะผมไม่เพียงต้องการที่จะให้เราฝ่าวิกฤตไปในครั้งนี้ หรือยืนอยู่ในฐานะที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้เท่านั้น ผมต้องการเห็นประเทศไทยเป็นต้นแบบของการพัฒนา ตามวิถีทางประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ ที่มีความยั่งยืน

นอกเหนือจากการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในประเทศแล้ว ในฐานะนายกรัฐมนตรี ผมกำลังจะดำรงตำแหน่งประธานของอาเซียนด้วย ผมตั้งใจที่จะให้เพื่อนสมาชิกในอาเซียนมีความมั่นใจในการนำของเรา ในฐานะเจ้าภาพการประชุมสุดยอดที่จะเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดต่อไป และผมจะขออนุญาตว่า หลังจากที่ผมได้กล่าวกับพี่น้องเป็นภาษาไทยแล้ว ที่จะสื่อสารข้อความบางประการถึงสื่อและพี่น้องประชาชนในต่างประเทศด้วย

พี่น้องประชาชนที่เคารพครับ ในฐานะนักการเมืองอาชีพ ผมถือว่าวันนี้ผมได้รับโอกาสสูงสุดจากพี่น้องประชาชน ตามวิถีทางประชาธิปไตย ผมอยู่ในการเมืองมา 16 ปี เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนมา 7 สมัย เคยเป็นรัฐมนตรี เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และปัจจุบันเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง บรรดาประสบการณ์ความรู้ทั้งหมด ผมจะนำมาใช้บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรับใช้ผลประโยชน์ส่วนรวม เท่านั้น และผมยืนยันกับพี่น้องประชาชนที่ได้สนับสนุนผมมาตลอดว่า ผมจะไม่ละทิ้งอุดมการณ์ แนวทางการทำงานของผม และปล่อยสิ่งเหล่านี้ให้สูญหายไปกับการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้อง หรือปล่อยปละละเลยให้เกิดความไม่ถูกต้องขึ้นในบ้านเมืองนี้

ผมอยากจะเรียนกับพี่น้องสุดท้ายครับว่า คุณค่าในแง่ของประสบการณ์ของนักการเมืองอาชีพ ที่สำคัญที่สุด ก็คือ ความผูกพันกับพี่น้องประชาชน ผมเคยเป็นผู้แทนราษฎรของพี่น้องชาวกรุงเทพฯ 4 สมัย วันที่ผมก้าวเข้ามาสู่การเมือง และต้องไปขอคะแนนเสียงกับพี่น้องประชาชน ผมได้สัมผัสชัดเจนกับพี่น้องจำนวนมากที่เป็นคนจนเมือง ที่อยู่บนความยากลำบาก ที่อาจจะกล่าวได้ว่า คุณภาพชีวิตอาจจะต่ำที่สุด ผมไม่ลืมความทุกข์ยากเหล่านั้น และรู้ว่าผมจะต้องแก้ไขโดยเฉพาะในยามที่เศรษฐกิจมีปัญหา ผมไม่ลืมพี่น้องที่อยู่ในภาคกลาง ภาคตะวันออก ซึ่งผมได้ใช้เวลาหลายต่อหลายครั้งในการไปเยี่ยม รวมทั้งจัดทำวาระประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ หรือเรื่องสังคม หรือเรื่องอื่นๆ ผมไม่ลืมพี่น้องชาวใต้ ซึ่งยืนเคียงข้างกับผมในทางการเมืองมาโดยตลอด และผมทราบว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนชาวใต้ใฝ่ฝันที่จะเห็นที่สุด ก็คือ เรื่องของความเป็นธรรม และแน่นอนสำหรับพี่น้องใน 3 จังหวัด ผมไม่ลืมครับว่า ความใฝ่ฝันสูงสุดของท่าน ก็คือ ความสันติสุข และความสงบสุข ที่ท่านรอคอยที่จะให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของท่าน ผมไม่ลืมพี่น้องชาวเหนือ ที่ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนหลายต่อหลายครั้ง ทั้งยามที่ท่านมีความสุข ยามที่ท่านมีความทุกข์ เช่น ช่วงที่ท่านประสบกับภัยพิบัติ หรือภัยธรรมชาติ และผมยังจำได้ว่า ในการหาเสียงครั้งที่ผ่านมา ในภาคเหนือ มีเด็กหนุ่มคนหนึ่ง วิ่งตามรถแห่หาเสียงและตะโกนกับผม ว่า อยากฝากบ้านเมืองไว้กับผม

และสำหรับพี่น้องชาวอีสานครับ 16-17 ปี บนถนนการเมือง ผมไปเยี่ยมเยียนท่านหลายครั้ง ได้รับรู้ปัญหา ความทุกข์ ความยากจนของทุกๆ ท่าน และไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ได้ร่วมปั้นข้าวเหนียวข้างเขียงนา ที่สนทนากันที่ไร่มันสำปะหลัง ผมไม่ลืม และที่ผมอดที่จะเอ่ยถึงไม่ได้ คือ คุณยายเนียง ที่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ที่ครั้งสุดท้ายที่ผมได้ไปรณรงค์หาเสียงนั้น ท่านมอบแหวนวงนี้ให้กับผม และบอกผมว่า ยายหมั้นคุณอภิสิทธิ์ให้กับคนอีสานแล้ว ผมไม่ทราบว่า คุณยายเนียง กำลังดู หรือฟังสิ่งที่ผมพูดอยู่หรือไม่ แต่อยากบอกกับคุณยาย ว่า วันนี้ คนที่รับแหวนจากท่าน จะทำงานให้ท่าน ทำงานให้กับญาติพี่น้องของท่าน ทำงานให้กับชาวอีสานของท่าน และคนไทยร่วมชาติกับท่านอย่างเสมอภาค ด้วยความทุ่มเทและด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ผมทราบดีครับว่า คนหนึ่งคนไม่สามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่าง หรือแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ และผมรู้ว่า จากนี้ไป ผมคงไม่สามารถทำให้คนทุกคนรักผม เห็นด้วยกับผม หรือแม้แต่สนับสนุนผมได้ แต่ผมยืนยันว่า ผมจะฟังเสียงทุกคนและทำงานให้ทุกคน และผมจะใช้การทำงานของผมในการพิสูจน์ความตั้งใจในการทำงานให้กับพี่น้อง ประชาชนคนไทยทุกคน และจะให้เป็นเครื่องพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่าง

ผมพูดมาตลอดว่า แม้ว่าในชีวิตของผมไปใช้อยู่ในต่างแดนเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ผมไม่เคยมีความรู้สึกว่า มีที่ไหนที่น่าอยู่เท่ากับประเทศไทย ผมเชื่อมั่นในประเทศไทย ผมเชื่อมั่นในคนไทย ไม่ว่าเราจะเจอกับปัญหาอุปสรรคหนักหนาสาหัสเพียงใด ผมยังเชื่อในคนไทยและประเทศไทย และผมเชื่อว่า ถ้าผมได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ พลังของพวกเราจะทำให้ประเทศของเรานั้น ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ และเราจะได้ร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกหลานของคนไทยทุกคน ผมมั่นใจครับว่า เราทำได้ ขอขอบพระคุณครับ

เสียไปทั้งสาม

วันนี้มีภารกิจต้องไปซื้อของกินก่อนกลับ้ห้อง ก็เลยซื้อตามรายการข้างล่าง
 • ไข่
 • ข้าวสาร
 • ขนม
 • น้ำตาล
เมื่อซื้อครบแล้วก็ปั่นจักรยานกลับบ้านเหมือนเดิม ระหว่างทางกลับบ้านนั้นก็เกิดอบุบัติเหตุขึ้น

เสียชีวิตที่เกิดเหตุ... 3 (แตกทันที)
บาดเจ็บสาหัส........3 (ร้าว)
รอด..................4 (ไม่เป็นไร)

ทำไข่ร่วงจากที่สูงครับ เศร้า

Tuesday, December 16, 2008

どて丼 โดเทด๋ง DOTEDON

วันนี้ไปกินอาหารที่สุดแสนจะแปลกประหลาดมามันมีชื้อว่า

どて丼 โดเทด๋ง DOTEDON

มันทำจากไส้อะไรสักอย่าง รสชาติก็พอใช้ได้ แต่โดยส่วนตัวแล้วไม่ชอบอาหารที่มีน้ำมากๆเลยงั้นๆ


Sunday, December 14, 2008

เครื่องดูดฝุ่น

มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ผมรู้ว่่่า ในเครื่องดูดฝุ่นมีถุงที่ใช้เก็บฝุ่นและมันเป็นแบบใช้แล้วทิ้ง

เมื่อผมมองเข้าไปในถุงทำให้อยากเปลี่ยนอันใหม่ขึ้นมาทันที ก็จดชื่อรุ่นของเครื่องดูดฝุ่นไป MITUBISHI TC-F1 และพยายามหาซื้ออยู่นานก็ไม่ได้ สุดท้ายก็ตัดสินใจซื้อมั่วๆ(โดยมันเขียนว่าใช้ได้ทุกรุ่น)มาลองดู

ระหว่างที่ถอดอันเก่าออกนั้นก็เห็นตัวเลขเขียนไว้ข้างถุง(ตามรูปข้างล่าง) MP7
ก็เลยทำให้รู้ว่าเวลาคราวหน้าไปซื้อต้องใช้เลย MP7 ไม่ใช้ TC-F1

Saturday, December 13, 2008

ต้มน้ำ

ผมจะทำการทดลองว่าในการต้มน้ำ 1.5 ลิตร ใช้ไฟเท่าไรและต้องใช้เวลาเท่าไรถึงจะเดือด ดูผลการทดลองได้ตามหน้าข้างล่าง

December 13, 2008 - 8 นาที
December 14, 2008 - ใช้ไฟป่านกลางประมาณ 7 นาที แล้วไฟอ่อน 3 นาที
December 16, 2008 - ใช้ไฟแรงประมาณ 6 นาที แล้วไฟอ่อน 5 นาที
December 21, 2008 - ใช้ไฟแรงประมาณ 6 นาที แล้วไฟอ่อน 3 นาที

เพราะอะไร - ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

Intro : Em/A7/D/F#m/Bm/Em/A7/D/Dsus4/D 

Em A D F#m Bm
เธอเคยถามกับฉัน ที่ฉันรักเธอ ว่าอยากจะรู้รักเพราะอะไร
Em A D F#m Bm
กลับไปคิดไปค้น ใคร่ครวญมากมาย ไม่เจอ...คำตอบ
Em A D F#m Bm
ที่ผ่านมานั้นไม่คิดอยากรู้ที่มา และไม่เคยหาเหตุผลใดๆ
Em A D Dsus4
แค่ตัวฉันเพียงรู้ ว่าเป็นสุขใจเมื่ออยู่เคียงกัน

Em A D F#m Bm
* อาจจะฟังแล้วไร้เหตุผล ว่าสิ่งที่ทำให้คนรักกัน
Em G A
หรือเป็นเพียงรอยยิ้ม รอยนั้นเมื่อวันแรกเจอ
Em A D F#m Bm
หากจะหาเหตุผลสักคำ ว่าสิ่งที่ทำให้ฉันรักเธอ
Em A D/Dsus4
นั่นเป็นเพราะตัวฉันมาเจอ เจอสิ่งดีงาม

Solo : Em/A/D/F#m/Bm/E/A/D/D/Em/A/D/F#m/Bm/E/A/D

( ซ้ำ * )

Em A D
ตั้งแต่วันฉันพบเธอ ก็เจอแต่สิ่งดีงาม
Em A D/Dsus4/D
ตั้งแต่วันฉันพบเธอ ได้เจอแต่สิ่งดีงาม

Thursday, December 11, 2008

Please tell me

メールを書くとき、“If you have any suggestion please tell me” を書きたい場合は日本で以下の言葉を使ってください。


ご不明な点がございましたらご連絡をお願いいたします。
(ごふめいなてんがございましたらごれんらくをおねがいいたします。)

Sunday, December 07, 2008

P'It day

เมื่อวันเสาร์นี้ได้รับเกรียรติจากพี่อิฐ มาพักที่ห้องของกระผม เพื่อเตรียมตัวไปสอบ JLTP กันวันนี้ และแล้วเราก็ตั้งใจจะไปกินเนื้อย่างกันเย็นวันนี้ แต่เนื่องจากความมั่นคงและเป็นผู้นำของข้าพเจ้า ก็ทำให้ต้องเป็นอันยกกันเลิกไป

แต่อย่างไงแล้วไซ ต้องหาของสักอย่างมาใส่กระเพาะ ก็เลยตกลงปลงใจไปทำกับข้าวกินกันที่ห้องดีกว่า

กับข้าวของเรา
 • ไข่เจียว
 • ผัดผัก
 • ปลาหมึกผัดพริกแกง

และนี้ก็คือ พี่อิฐ ที่แสนจะมาดแมน

Wednesday, December 03, 2008

TSURUMAI -> HISAYAODORI

วันนี้เป็นวันแรกที่ปั่นจักรยานจากที่ห้องพักมาที่ทำงาน
TSURUMAI -> HISAYAODORI

เป็นระยะทางที่ไกลเอาเรื่องและยังเป็นทางขึ้นเนินด้วย ประมาณเกือบ 4 กิโลเมตร วันนี้ปั่นเต็มสปิดใช้เวลาประมาณ 25 นาที ต้องเริ่มคิดใหม่แล้วว่าจะยังปั่นมาทำงานอีกหรือเปล่า


Sunday, November 23, 2008

KORUNKEI

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเจอพี่ป่านปลุกไปดูใบไม้แดงตั้งแต่หกโมงเช้า จริงๆแล้ววันเสาร์ตอนเที่ยงมีนัดกับบุรุษไปรษณีย์ พี่ป่านที่แสนดีก็รีบโทรไปเลื่อนให้เพื่อหาสมาชิก ไปร่วมดูใบไม้แดงเพิ่ม

จุดหมายปลายทางของเราคือ โครันเก KORUNKEI

เดินทางโดย Meitetsu ไปยัง HIGASHI OKAZAKI แล้วก็นั่ง(ยื่น)รถบัสอีกหน่อย

ต่อไปก็บรรยายด้วยภาพก็แล้วกัน
* คำเตือน ภาพที่เห็นใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้น


Friday, November 21, 2008

えらい ERAI

問題:  「えらい」はどういう意味ですか?
答え:  「すばらしい」という意味です。しかし、名古屋弁なら「大変」という意味なんですよう。

始まるブロッグ้はどうですが、邪魔他今度。

Sunday, November 16, 2008

SMARTER

การวางแผนการดำเนินงานเราต้องกำหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผลสำเร็จ อาจจะเป็นเป้าหมายระยะสั้น หรือเป้าหมายระยะยาวก็ได้แต่เป้าหมายที่ดีจะต้องSMARTER ซึ่งประกอบไปด้วย

Specific - เฉพาะเจาะจง มีความชัดเจน
Measurable - สามารถวัดและประเมินผลได้
Acceptable - เป็นที่ยอมรับได้ของผู้ปฏิบัติ
Realistic - ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง
Time Frame - มีกรอบเวลากำหนด
Extending - ท้าทาย และเพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัติ
Rewarding - คุ้มค่ากับการปฏิบัติ

Tuesday, November 11, 2008

มาอีกครั้ง

วันนี้เป็นวันธรรมดา วันหนึ่งเหมือนเดิมที่ญีปุ่น แต่หนาวนะ

Monday, October 27, 2008

ร้านอาหารถนนประดิพัทธ์

1. ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสดีเด็ด บนถนนพหลโยธิน ตรงข้ามแบงค์ออมสิน สำนักงานใหญ่
2. ร้านข้าวมันไก่สูตรไหหลำ "มงคลวัฒนา" รสโอชาข้าวมันไก่ หน้าโรงหนังมงคลรามา ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานควาย
3. ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่ติดกันกับร้านมงคลวัฒนา
4. ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตำลึง "แม่เสวย" ในเวิ้งโรงหนังมงคลรามา เช่นกัน
5. ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อสูตรวัดดงมูลเหล็ก ปากซอยอารีย์ เยื้องธนาคารกสิกรไทย
6. ร้านหมูแดง หมูกรอบ "ธานี" ซอยอารีย์ มีน้ำราดอร่อยมากครับ
7. ร้านหมูสะเต๊ะ ร้านป้า ต้นถนนประดิพัทธ์ มาจากสะพานควาย เลี้ยวเข้าประดิพัทธ์ ตรงสะพานลอยแล้วเดินเข้าซอยเล็ก ๆ ทางซ้ายมือ ขายยามบ่ายไปแล้ว อร่อยเช่นกัน ทราบว่าขายมา 30 ปี
8. ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด ซอยเดียวกับร้านป้า หมูสะเต๊ะ ครับ

ได้มาจากคุณอาร์ท

Friday, October 24, 2008

Samed

การไปเกาะเสม็ดนั้นไปได้หลายเส้นทาง วันนี้ผมจะมาแนะนำเส้นทางไปเกาะเสม็ดแบบจนๆ

- เริ่มจากการนั้งรถตู้ที่อนุสาวรีย์โดยราคา 200 บาทต่อคน ไปลงที่ท่าเรือนวลทิทย์ บ้านเพ จังหวดระยอง
- แล้วก็นั้งเรือจากท่าเรือไปท่าเรือหน้าด่าน ราคา 50 บาทต่อคน

เบอร์ติดต่อ

ท่าเรือนวลทิพย์ 0-3865-1508
รถตู้ 086-3145439

Wednesday, October 08, 2008

ประโยคที่เธออยากฟัง

1. Good night คนดี ขอให้นอนหลับฝันดี คืนนี้จะไปเข้าฝัน

2. พี่ไปส่งมั้ย น้องต้องเดินอีกไกลนะ กว่าจะพ้นใจพี่

3. เรื่องเนี้ยะ เริ่มต้นด้วยร้าย แต่ลงท้ายด้วยรักนะจ๊ะ

4. ไข่พะโล้หนะ สีดำ แต่คนทำอะ หัวใจสีชมพู

5. ติดกาแฟ เลิกได้ ติดบุหรี่ เลิกได้ แต่ติดใจเธอ เลิกไม่ได้จริงๆ

6. มีใจแค่1ดวง ครึ่งแรกบอกว่า คิดถึง อีกครึ่งหนึ่ง บอกว่า รัก

7. ที่หายหน้าไป ไม่ใช่ไม่รัก แต่หมอให้พัก ลดน้ำตาล ในหัวใจจ๊ะ

8. ฉันเกิดมา อาภัพ ต้องอยู่แบบ หลบๆ ซ่อนๆ ก็ซ่อนในหัวใจเธองัย

9. หัวใจไม่ว่าง เหมือนเดิม เพราะมีเธอ มาเพิ่มเติม ในใจ

10. อยากรู้มั้ย ฉันรักใคร ส่องกระจกสิ จะได้คำตอบ

11. ยังตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหม เอางี้โยนหัวก้อยกัน ถ้าออกหัว เธอมาเป็นแฟนฉัน ถ้าออกก้อย ฉันจะยอมเป็นแฟนเธอ

12. อยากจะเขียนคำว่ารักตัวเท่าบ้าน คงต้องหากระดานแผ่นใหญ่ๆ อันสมุดเล่มนี้มันเล็กไป คงต้องเอาหัวใจ มาเขียนแทน

13. ไม่ได้คิดถึงเธอทุกนาที แต่คิดถึงเธอตลอดที่มีลมหายใจ

14. ถ้าพรุ่งนี้ผมตายไปก็คงไม่แปลก เพราะชีวิตผมที่เกิดมา มีหน้าที่เพียงแค่มาพบคุณในวันนี้เท่านั้นเอง

15. ผมมันคนใจแคบ ในนั้นเลยมีที่ว่างพอสำหรับคุณเพียงคนเดียว

16. เป็นการยากที่จะเข้าใจในคำว่ารัก แต่ยากยิ่งนักหากจะรักอย่างเข้าใจ

17. ผมมันเป็นคนไม่มีหัวใจ ก็เพราะหัวใจของผมนั้นดันไปอยู่ที่คุณ

18. ความรักของเราเหมือนเส้นขนาน แม้จะไม่มีวันมาบรรจบกัน แต่ก็จะเคียงคู่กันตลอดไป

19. ถึงผมจะเป็นคนหลายใจ แต่ในทุก ๆ หัวใจก็มีแต่คุณ

20. โทรศัพท์มือถือยิ่งโทรยิ่งกินเงิน แต่โทรหาคุณยิ่งโทรยิ่งกินใจ

21. ผมขอถามทางคุณหน่อยได้ไหมครับ? ทางไปหัวใจคุณ

22. ช่วยกดลิฟท์ให้หน่อยครับ? ผมจะไป....ชั้น..รักเธอ

23. คุณได้ยินเสียงอะไรมั๊ยครับ....เสียงหัวใจผมมันบอกว่ารักคุณ

24. เอ่อ..ไม่ทราบว่าเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนรึป่าวครับ อ๋อ...ชาติก่อนเราคงจะเป็นคู่กัน

25. ทำไมวันนี้ท้องฟ้าไม่สวยเหมือนทุกวัน คงเป็นเพราะความสวยของคุณสินะ

26. ผมชักอึดอัดแล้วสิ ก็คุณเล่นเข้ามาเบียดอยู่ในใจผมตลอดเวลาเลย

27. เดินดีๆ นะครับ...ระวังจะสะดุดรักผม

28. ตั้งแต่ผมได้รู้จักกับคุณ ทำให้ผมได้เจออะไรบางอย่าง เจอละไม ใจละเมอ

29. ผมคงต้องไปรับลอตเตอรี่มาขายซะแล้ว เพราะความรักของคุณมันทำให้ผมตาบอด

30. ถ้าเธอเป็นโคลน ฉันจะยอมเป็นควาย จะได้จมปลักรักเธอตลอดไป...

31. คุณท่าทางจะมีโชคนะ ผมเป็นหมอดู ดูดวงจากเบอร์โทรศัพท์ บอกเบอร์มาสิครับผมจะทายให้

32. ผมทำให้คุณได้ทุกอย่าง ยกเว้นแค่เหาะขึ้นไปบนฟ้า กับการไม่รักคุณ

33. ผมมันเป็นคนไม่มีหัวใจ... เพราะผมเอาให้คุณไปแล้ว ตั้งแต่วันที่เราพบกัน

34. เมื่อคืนที่บ้านไฟดับ แต่ผมไม่ต้องใช้ไฟฉาย หรือเทียนเลยครับ เพราะแค่นึกถึงคุณ โลกของผมก็สว่างไสวไปหมดแล้ว

35. ตลอดชีวิตที่ผ่านมาของผม.... คุณไปอยู่ไหนมาครับ?

36. ผมยอมอายุสั้นลงไป 1 ปี... แลกกับการคุยกับคุณ 1 นาที

37. ผมไม่หวังอะไร ขอแค่ได้เห็นหน้าคุณ ถึงต้องอายุสั้น ตายไปต่อหน้าคุณ ผมก็ยอม

38. รู้ตัวไหม ว่าคุณคือผู้หญิงคนแรก ที่เห็นแล้วผมนึกอยากปลูกต้นรัก

39. คุณทำให้ขาผมแพลง เพราะตกหลุมรักคุณไม่เป็นท่า

40. ไม่สบายไป x-ray หัวใจมา หมอบอกว่าข้างในหัวใจมีแต่เธอ

41. ร้อนจัง อาบน้ำ ก็ยังไม่หาย นอนไม่หลับกระสับกระส่าย ก็ยังไม่หายคิดถึงเธอ

42. โทษครับ กี่โมงแล้วครับ วันเวลาของผม มันหยุดไปหมดเมื่อพบคุณ

43. ถ้าคิดถึงคุณ..แล้วต้องเสียตังค์ครั้งละบาท ผมคงหมดเนื้อหมดตัวภายในวันเดียว

44. เวลาเห็นหน้าคุณทีไร ผมมักจะเป็นโรคชักทุกทีเลยอะ...ชักใจอ่อน

Monday, September 29, 2008

หนาว cool

วันนี้ เป็นวันแรกที่ปิดแอร์นอน ตอนแรกก็กังวลว่าจะนอนหลับหรือเปล่าเพราะกลัวร้อน แต่ไม่เลยเป็นว่านอนสบายมาก ไม่เจ็บคอด้วย แต่พอออกจากห้องรู้สึกเย็นมากๆ แุถมฝนตกด้วย 15 องศาแนะ ในไทยคงไม่มีอย่างนี้เนอะ มีแต่เสื้อตัวบางๆ ทำไงดี

Sunday, September 28, 2008

Thai food อาหารไทย

วันนี้ขอแนะนำอาหารไทยที่สามารถทำได้ที่ญี่ปุ่น ถึงแม้จะไม่มีเครื่องปรุ่งไทยๆก็เหอะ

อย่างแรก ผัดปลาหมึก
วันนี้เป็นวันแรกที่ซื้อปลาหมึกมา ไม่รู้จะทำอะไรดีแต่อยากกินก็เลยได้อย่างข้างล่างมา น่าอร่อยเนอะ แต่ก็พอใช้ได้อย่างที่สอง ผัดถั่วงอก
อันนี้ซื้อมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว ก็เลยต้องทำไม่งั้นจะเสียชีวิตไปเสียก่อน น่าตาน่่ากินอีกเช่นกัน แต่ขอบอกหมาไม่แด็ก แต่ต้องกินและสุดท้ายขาดไม่ได้ ข้าวญี่ปุ่น ไม่ใช้ข้าวหอมมะลินะ อิ่ม

เดียวคราวหน้าจะเอารูปแกงเค็มมาให้ดู

----------------------------------------------------------------
September 29, 2008
วันนี้มีรูปไข่เจียวสาหร่ายมาฝาก

Saturday, September 20, 2008

Remote of Mitsubishi MP051

I came to Japan form July 2008, now it is a good time for understanding clearly in Air Conditioner menu.

Display
 1. 冷房 (Cooling)
 2. 除湿
 3. 暖房 (Heating)
 4. 省エネ (Economical use of energy)    
 5. 内部クリーン (Internal cleaning) 

Button
 1. 入/切 (Open/Close)
 2. 温度 (Temperature)
 3. 運転切換 (Mode)
 4. タイムー切 (Turn off time)
 5. 風速 (Wind speed)
 6. 除湿調節
 7. 時間すすむ
 8. 風向 (Wind direction)
 9. 冷房省エネ
 10. 時間もどる
 11. 内部クリーン
* Some part is not completing, please wait.


Monday, September 15, 2008

อย่าทิ้งหนังสือพิมพ์ไว้กับเตาไฟ

วันนี้เป็นวันดี ที่เราจะมาเรียนรู้สำนวนไทยที่ว่า

อย่าทิ้งหนังสือพิมพ์ไว้กับเตาไฟ

ไม่อย่างนั้นจะเป็นตามรูปข้างล่าง----------------------------------------------------------------------------------
ไม่มีอะไรหรอก ก็แค่วันนี้ต้มน้ำไว้ แล้วไฟมันล่ามไปติดหนังสือพิมพ์ที่อยู่ใกล้ๆ แล้วก็จะล่ามไปใหญ่แต่ดันไปเห็นก่อนเลยไม่เป็นไร


ต้องระวังมากกว่านี้นะ

Sunday, September 14, 2008

คืนที่ดาวเต็มฟ้า

คืนที่ดาวเต็มฟ้า
Artist : ปราโมทย์ วิเลปะนะ

Intro : D/Em/Esus4/G/D

D E Esus4/G A D
ปล่อยให้ใจ เข้าข้างตัวเองทุกที ว่าจะมี เธออยู่กับฉัน

E Esus4/G A D G/A
แม้วันนี้ จะยังไม่มีวันนั้น ก็จะฝันจะเฝ้ารอ

G F#m Bsus4/B Em A D G/A
เพราะคำว่ารัก จะมีให้เธอเท่านั้น ในใจฉันไม่มีที่ว่างให้ใคร

G F#m Bsus4/B Em G A
อยากให้วันพรุ่งนี้ เธอรับรู้และเข้าใจ ไม่ว่ามีใคร ที่พร่ำเพ้อ

G F#m Em A D
* คืนที่ดาวเต็มฟ้า ฉันจินตนาการเป็นหน้าเธอ ละเมอไปไกล มองไม่เห็นเป็นดาว

G F#m Bsus4/B
จันทร์ที่ดูสดใส นั้นเป็นดั่งใจเธอหรือเปล่า

Em A D
หากมันเป็นจริงจะเก็บเอาจันทร์ (มาใส่ใจ) (ใน)

D E Esus4/G A D
แม้ไม่รู้ ว่าเธอจะอยู่ไหน ขอฝากใจ ไปถึงหน่อย

D E Esus4/G A D
ใจดวงนี้ อาจยังมีค่าน้อย แต่จะคอยเพียงรักเธอ

D/F#m/Em/A/D/F#m /Bsus4/B/Em/G/A
จาดัดจา...

(ซ้ำ *,*)

G F#m Em A D
คืนที่ดาวเต็มฟ้า....ฮา....จะเก็บเอาจันทร์มาใส่ใจ
---------------------------------------------------
แม้ไม่มีดาวก็จินตนาการ เป็นหน้าเธอ

Thursday, September 11, 2008

นั่งรถเล่น Train

คิดอยู่ในใจว่าอย่างไงก็ต้องมีวันนี้ วันที่นั่งรถไฟหลงออกนอกเส้นทาง

หลังจากเมื่อว่านไปกินเนื้อย่างกับพี่วินที่สถานนี Kanayama ตอนกลับต้องนั่ง รถไฟสาย JR กลับ
ก็ซื้อตั๋วและเดินไปรอรถไฟตามเคย

แต่วันนี้รถไฟทำไหมมาช้าจั๋งหน้อ
รถไฟก็มา

ขึ้นรถไฟ

ทำไหมรถไฟวันนี้วิ่งเร็วจัง

เอะ ทำไหมนาน จั๋ง

เอะ ทำไหมไม่หยุดสักที

ไม่ต้องเอะแล้ว เราขึ้นรถไฟผิดเส้นแล้ว

-------------------------------------------------------------
ที่อยากไป Tsurumae
ที่ไปมา Kyowa

Tuesday, September 09, 2008

OpenUP-Work Product

work product
Used to define and describe the items needed as input or created as output of one or more tasks that are the responsibility of a single role. See: artifact, deliverable, outcome.


artifact
Artifacts are a specialized type of work product that represents tangible, non-trivial items that are consumed, produced, or modified by tasks. Artifacts may be composed of other artifacts and often serve as a basis for defining reusable assets.

deliverable
A specialized type of work product used to define the primary outputs that represent value, material or otherwise, to the client, customer or other stakeholders. These are typically the result of packaging other work products for sign-off and delivery.

outcome
Specialized type of work products used to describe intangible items such as the completion of some set of activities, a result or state. A key differentiator for outcomes against artifacts is that outcomes are not candidates for harvesting as reusable assets. Outcomes can not have associated templates or examples and are not possible to reuse as assets on other projects.

วันนี้ขอมีสาระหน่อย ผมสงสัยว่าเวลาเราทำงานแล้วผลลัพธ์ที่ออกมานั้นอั้นไหนเราส่งลูกค้า อั้นไหนเราไม่ส่ง เราอั้นที่เราไม่ส่งลูกค้านั้นเราจะเรียกว่าอะไร ตาม OpenUp เราได้นิยามคำว่างานอยู่สามอย่างคือ

artifact
มีลักษณะเป็นรูปธรรม ไม่เล็กๆน้อยๆ เป็นผลลัพธ์หรือโดนกระทำในงาน นำกลับมาใช้ใหม่ได้

deliverable
เป็นผลลัพธ์หลัก นำมายังมูลค่า

outcome
ผลลัพธ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้

ไม่รู้เข้าใจถูกหรือเปล่านะ

Sunday, September 07, 2008

Hisayaodori - OTSL

ภาพข้างล่างเป็นระยะทางเดินของผมจาก Hisayaodori station ไปยัง OTSL ระยะทางประมาณ 352 เมตร ไม่ใกล้ไม่ไกล


Wednesday, September 03, 2008

まつたけ เห็ดอร่อย

まつたけ(ma-tsu-ta-ke) เห็ดน่่าตาน่าอร่อยที่ โอกาโมโต ชวนกิน เขาบอกว่าอันหนึงแพงมาก ไม่รู้โม้หรือเปล่านะ


Tuesday, August 26, 2008

บัดกรี はんだつけ

วันนีคุณ โอกาโมโต เดินมาแบบยิ้มๆ แล้วก็ถามว่ารู้จัก はんだつけ(han da tsu ke)ไหม?เราก็ตอบแบบรวดเร็วว่า "ไม่รู้จัก" เสร็จเขาก็ถามต่อว่ารู้จักนีไหม นั้นไหมเพื่อจะอธิบายคำว่า はんだつけ

หลังจากนั้นก็เดินหายไป


แล้วก็กลับมาพร้อมหัวแร้ง พอดีเปิดดิกเสร็จ จึงทำให้เราเข้าใจว่า

はんだつけ คือ การบัดกรี

สรุปคำถามว่าบัดกรีเป็นไหม เราก็ตอบกลับไปว่า"เป็น" แล้วคุณโอกาโมโต ก็พูดกับตัวเองว่า

よかった。。。。。。。。 พร้อมยิมมีเลศนัย
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
よかった。   แปลว่า Is was good. แต่ในที่นี้น่าจะแปลว่า "เสร็จกูแน่มึง"

Saturday, August 23, 2008

Sunday, August 17, 2008

สรุปแล้วนะว่าเลือกปฏิบัติ

จากข่าวข้างล่างทำให้มันใจได้นะว่าประเทศไทยเราเลือกปฏิบัติ
แล้วประชาชนตัวดำๆอย่างผมจะทำอย่างไร

-------------------------------------------------------------------------------------------------

จยย.แพ้คดีห้ามขึ้นสะพาน! [16 ส.ค. 51 - 04:06]
รายงาน ข่าวจากศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2551 แจ้งว่า ศาลได้อ่านคำพิพากษา คดีที่นายธนวัฒน์ เจริญชัยสมบัติ ฟ้องกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่ากระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานลอยข้ามทางแยก บนถนนสายต่างๆและสะพานลอยข้ามแม่น้ำรวม 27 แห่ง เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และสร้างภาระแก่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางฯ และสะพานบางแห่งมิได้ห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นใช้ทาง ทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติตาม จึงขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งห้ามดังกล่าวทั่วกรุงเทพมหานคร
รายงานข่าวแจ้งว่า คดีดังกล่าว ศาลมีคำพิพากษาสรุปว่า พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ให้อำนาจเจ้าพนักงานจราจร มีอำนาจออกประกาศข้อบังคับหรือระเบียบ ห้ามรถทุกชนิดหรือบางชนิดเดิน...หรือทำเครื่องหมายบนผิวทาง หรือติดตั้งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร กำหนดให้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตาม รวมทั้งกำหนดโทษผู้ฝ่าฝืน ดังนั้น ผู้ใดที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จึงเป็นความผิด ทั้งนี้ ในส่วนสะพานลอยข้ามทางแยกทั้ง 27 แห่งนั้น มีลักษณะทางกายภาพร่วมกัน คือ 1. สร้างขึ้นในช่องทางเดินรถทางด้านขวามือ ซึ่งเป็นช่องเดินรถที่ให้ขับขี่ด้วยความเร็วสูงกว่าช่องเดินรถด้านซ้าย 2. เป็นสะพานมิได้กำหนดช่องทางเดินรถจักรยานยนต์ ไว้เป็นการเฉพาะ เพียงแต่มีไหล่ทางด้านซ้ายกว้างระหว่าง 0.40-0.90 เมตร หรือบางแห่งน้อยกว่า 3. เป็นสะพานที่มีความลาดชันตั้งแต่ 2.86-3.46 องศา ดังนั้น ในขณะขับขี่ขึ้นสะพาน เครื่องยนต์ของรถจึงใช้กำลังฉุดมากกว่าปกติ และขณะที่ลงจากสะพานจะมีความเร็วเพิ่มขึ้น ต้องใช้แรงในการหยุดรถเพิ่มขึ้นเพื่อมิให้เกิดอันตราย นอกจากนี้ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 35 วรรค 2 กำหนดให้รถจักรยานยนต์ ในทางเดินรถที่แบ่งช่องเดินรถไว้ตั้งแต่ 2 ช่องขึ้นไป ต้องขี่รถในช่องด้านซ้ายสุด การขับขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นสะพาน จึงต้องเปลี่ยนช่องทางจากซ้ายสุดบริเวณทางราบขึ้นไป ช่องเดินรถซ้ายสุดของสะพาน จึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 35 วรรค 2 ของ พ.ร.บ.จราจรทางบก 2522 และตัดกระแสการจราจร นอกจากนี้ ในขณะที่จะขึ้นสะพานต้องเร่งเครื่องใช้แรงฉุดมากกว่าปกติ เห็นได้ชัดว่าย่อมเกิดอันตรายแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เองและผู้ขับขี่ อื่นๆ การออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร จึงเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ อีกทั้งเป็นการห้ามรถจักรยานยนต์ทั้งหมดเป็นการทั่วไป มิใช่รถจักรยานยนต์คันใดคันหนึ่ง จึงไม่ใช่เป็นการเลือกปฏิบัติตามที่ผู้ฟ้องกล่าวอ้าง ส่วนกรณีที่อ้างว่าเป็นการสร้างภาระแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นั้น สะพานลอยทั้ง 27 แห่ง สร้างขึ้นเพื่อระบายการจราจรพื้นราบให้คล่องตัวขึ้น มิได้สร้างภาระเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ใช้รถพื้นราบอย่างใด จึงพิพากษายกฟ้อง.

ที่มา
http://www.thairath.co.th/news.php?section=bangkok&content=100782

Saturday, August 09, 2008

Classic Music

หลายอาทิตย์ก่อนได้โอกาสไปดูคอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิก เป็นเป็นครั้งแรกของผมที่ได้ดูคอนเสิร์ตแบบนี้

เหตุที่ไปดูคอนเสริตไฮโชครั้งนี้ไม่ใช้เพราะ อารมณ์ครึมอะไรแต่ได้บัตรฟรีมาจึงไปดู บัตรฟรีนี้ได้มาจากโปรแกรมเมอร์คนหนึ่งที่ทำงานด้วยกัน เขาได้บัตรมาเพราะเขาเป็นคนรวมเล่นแสดงในครั้งนี้ด้วย(สุดยอดจริงๆโปรแกรมเมอร์เล่นดนตรีคลาสสิก)

คอนเสิร์ตเริ่มแสดงประมาณบ่ายๆ ที่โรงละครแถวๆสถานี ฟูชิมิ บรรยากาศไฮโซมากๆ

ถ้าพูดถึงเรื่องคนตรีก็สุดยอดมากๆ ถึงจะฟังไม่รู้เรื่องก็ทำให้เคลิมได้ จังหวะดนตรีมีทั้งเร็วและช้าสลับกันไป ระหว่างที่ฟังไปเลื่อยๆด้วยความเคลิบเคลิม ก็ทำให้ผมนึกถึงบรรยากาศๆหนึ่ง

กำลังเดินเล่นไปตามหาดทรายที่ทอดยาวใต้แสงดาวกับเธอเพียงสองคน มองทะเล นับดาว จากนั้นก็เป็นภาพของการเล่นดอกไม้ไฟอย่างสนุกสนาน

สรุปหลังจากไปฟังคอนเสิร์ตครั้งนี้ทำให้อยากไป ทะเล

Monday, July 28, 2008

My Apartment@Nagoya

สถานที่พำนักชั่วคราวที่นาโกยาซึ่งมีระยะเดินที่ไกลมาก แต่วัดไปวัดมาแล้วก็ไม่เท่าไรเนอะ ไปได้สองทาง
 • ทางแรก 850 เมตร
 • ทางที่สอง 710 เมตร
ต่างกันไม่เท่าไรเนอะแสดงว่าคิดไปเอง

ทางที่หนึ่ง

ทางที่สอง

update(July 29,2008)
วันนี้ลองเดินกลับด้วยความเร็วทางที่หนึ่งใช้เวลา 6 นาที

ดูดอกไม้ไฟ กับ OTSL

เมื่อต้นอาทิตย์ที่แล้วได้รับเมล์รับเชิญให้ไปงานประเพณีของ OTSL ก็ยังไม่รู้ว่าลักษณะงานเป็นอย่างไร ก็ตอบตกลงไป เพราะคิดว่าเขาชวนคงไม่ไปไม่ได้ แต่ในเมล์เขาก็บอกทางไปอย่างละเอียด ไปด้วยรถไฟ ต่อด้วย รถเมล์ ต่อด้วย เดิน อ่านอย่างละเอียดแล้วก็ตอบเขาไปว่า "ไปไม่เป็นพาไปหน่อยได้ไหม" เขาก็ไม่ตอบอะไรแต่ สรุปแล้วคนที่บริษัทก็เป็นคนพาไป ก็ไปกันหลายคนนะ

หลายวันผ่านไป.......................................................
วันเสาร์ และแล้วก็มาถึง ก็สรุปลักษณะของานได้ เป็นงานที่จัดที่บ้าน CEO ของ OTSL ตั้งแต่ที่ก้าวเข้าบ้านไปรู้สึกได้ถึงความลำรวยมากๆ บคนที่มีบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ที่ญีปุ่นได้ต้องเป็นคนรวยน่าดู อย่างว่าละนะ CEO โดยงานเริ่มตั้งแต่บ่ายสาม มีการจัดบาบิคิว โดยมีของกินมากหมายไม่ว่าจะเป็น เนื้อวัว เนื้อหมู ไก่ย่าง ไก่อบ หรือแม้แต่หอย เนื้อทุกอย่างสวยงามมากคงจะมีราคา แต่ก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไร

ได้เวลา...................................................................
และแล้วก็ถึงเวลาตอนเย็นก็ไปดูดอกไม้ไฟกัน ที่จริงแล้วอาทิตย์ที่แล้วก็พึ่งไปดูมา แต่อย่างว่ามาถึงแล้วก็ต้องไปดู สถานที่ดูดอกไม้ไฟอยู่ที่สวนใกล้ๆบ้าน เิดินนิดหน่อยก็ถึง บรรยากาศงานที่นี้แตกต่างจากที่ นาโกยาพอร์ต อย่างสิ้นเชิง ที่นี้มีบรรยากาศแบบครอบครัว ทุกคนจูงลูกจูงหลานมาปูผ้าใบนั่งดูอย่างเป็นระเบียบ

สุดยอด
ดอกไม้ไฟที่นี้สุดยอดมาก อาจพูดได้ว่าสวยที่สุดในชีวิตที่ดูมาก็ได้ ทั้งระยะเวลาที่ยาวนาน (1 ชั่วโมง) ขนาดใหญ่โตมโหฬาร และจุดต่อเนื่องไม่หยุดพัก อลังการงานสร้าง เต็มหูเต็มตา สุดยอดจริงๆ

เดียวจะเอารูปมาให้ดูนะ

Thursday, July 24, 2008

earthquake แผ่นดินไหว

เมื่อวานตอนกำลังนั่งเล่นคอมอยู่ รู้สึกเวียนๆหัว มองไปเห็นคอมพิวเตอร์เขย่าอยู่ เอะแผ่นดินไหวนี้เอง แต่ก็ยังไม่แน่ใจคิดว่าตัวเองคงไม่สบาย แต่ก็ยังนั่งต่อแบบมึนๆ สักพักก็คิดว่าใช่แิผ่นดินไหวแน่นๆ แล้วก็คิดกับตัวเองว่าทำไหมอายุยังสั่นอยู่จะตายแล้วหรือ แต่สุดท้ายแล้วมันก็หยุดไปเอง

และก่อนนอนก็เห็นข่าวในทีวีว่ามีแผ่นดินไหวจริง ทางตอนเหนือของญีปุ่นซึ่งไกลจากนาโกย่ามาก ทำให้ไม่มีอะไรรุ่นแรงที่นี้

ยังไม่ตาย.........................................................

Wednesday, July 23, 2008

Cook Rice หุงข้าว

วันนี้เป็นอีกวันที่คุณ โอกาโมโต ที่ทำงานด้วยกันไม่มา งานก็คงไม่เดินอีกแล้วเพราะเวลาไม่เข้าใจไม่รู้จะไปถามใครดี กว่าจะรู้ว่าไม่มาก็เที่ยงไปแล้ว เพราะบริษัทนี้จะมาทำงานกี่โมงก็ได้ ก็เลยรอให้ถึงสิบเอ็ดโมงเช้าถึงไปถามว่ามาทำงานหรือเปล่า พอไปถามเขา เขาก็บอกว่า"ไม่รู้เหมือนกันคงไม่มามั่งไม่เห็นบอกไว้" สุดยอดไม่มาทำงานก็ไม่รู้ แต่สุดท้ายก็ต้องทำงานเงียบๆต่อไป

ในที่สุดก็ได้เวลาไปซื้อตั๋วเดือนแล้ว ก็เดินไปยังสถานีเป้าหมายซากาเอะที่ใกล้ที่ทำงาน แล้วก็ไปถามเขาว่าอยากซื้อตั๋วที่มันใช้ได้เดือนหนึ่ง แล้วเขาก็ตอบมาว่า ...... ฟังไม่รู้เรื่อง ก็ตอบว่าไปว่า "ใช่" 55555 (ตามคติที่ว่า ดีครับผม เหมาะสมครับท่าน) แล้วเขาก็ว่าให้ไปซื้อที่อื่นไม่ใช้ที่นี้ แล้วก็เดินตามทีเขาบอกจนไปเจอที่ขายตั๋ว มีคนต่อคิวยาวแต่ต้องเขียนอะไรก็ไม่รู้ด้วยที่อ่านไม่ออก ก็เลยไปต่อแถวทั้งๆที่ไม่ได้เขียนอะไร คนขายก็บริการดีมาก เขาก็บอกให้เขียนโน้นเขียนนี้ สุดท้ายก็ได้มา

ก่อนกลับบ้านหาอะไรกินเพราะ เดียวจะได้กินมาม่าอีก หาสักพักก็เจอร้าน เป็นบรรยากาศแบบว่ามีแต่คนแก่กิน ก็เลยสั่งโซบะไป ไม่อิ่มอีกแล้วครับท่าน สุดท้ายก็ต้องกลับไปกินห้องอีกแล้ว

วันนี้เลยตั้งใจจะหุงข้าวกินเป็นครั้งแรก สรุปว่า หนึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ยังเป็นเม็ดอยู่ ก็เลยต้องกินมาม่าตามเคย แค่นั้นไม่พอตื่นเช้ามาข้าวก็แข็งกินไม่ได้อีกต้องทิ้งงง

อดแดก

หม้อหูงข้าวเจ้าปัญหาupdate:
ก็ต้องแปลกันยกใหญ่กว่าจะหุงได้ตามนี้ครับ

 • 保温 warm
 • 予約 reserve
 • 炊飯 rice cooking
 • 調理 cooking

Tuesday, July 22, 2008

Hanabi花火

วันจันทร์เป็นวันหยุดไม่ได้ทำงาน เป็นวันหยุดอะไรก็ไม่รู้ แต่มีการจุดดอกไม้ไฟยีงใหญ่อลังการ เป็นครั้งแรกที่ได้ดูที่ญีปุ่น ไปดูกันที่นาโกย่าพอร์ตตอนไปก็ลงก่อนหนึ่งสถานีแล้วก็เดินหาอะไรกิน ของกินเยอะมากแต่ไม่รู้จะกินอะไรเพราะแพงทุกอย่างเลย แต่ก็ได้ลองกินแตงกวา เป็นแตงกวาเปล่าำๆเห็นคนกินกันเยอะก็ลองดู ตั้งสองร้อยเย็นนะ

ช่วงดอกไม้ไปอลังการมากๆ แต่ไม่รู้สู้ไทยได้หรือเปล่า

แต่ที่ประทับใจมากที่สุดคือ คนเยอะมากเป็นแสนได้มั่ง แล้วคิดดูทุกคนกลับด้วยรถไำฟกันหมดครับ รอตั้งนานกว่าจะได้ขึ้นรถ

เดียวจะเอารูปมาให้ดูนะ

Saturday, July 19, 2008

OTSL

มาทำงานครั้งนี้ไม่ทำที่ TOYOTA แต่ต้องไปทำงานที่บริษัทลูกค้้า บริษัทของลูกค้าชื่อว่า OTSL ห่างจากโตโยต้าประมาณสามสถานี ที่บริษัทนี้มีพนักงานไม่มากนักมีไม่ถึง 20 คน แต่เป็นบริษัทที่มีแต่คนเก่งๆ คนในบริษัทส่วนมากจะออกไปทำงานที่อื่น คนที่ทำงานด้วยตัวโตมากๆชื่อคุณ okamoto ทำงานร่วมกันสองวันแล้วไม่ค่อยได้คุ่ยกันเท่าไร

ที่นี้มีการทำงานที่แปลกๆอยู่อย่างหนึ่งคือ ทุกๆคนตอนเช้าจะต้องเข็นตู้วางของส่วนตัว จากส่วนกลางไปไว้ที่ตัวเอง และตอนเย็นก็ต้องเข็นกลับไปไว้ที่เดิม บางครั้งในการเข็นก็มีปัญหาบางเพราะถ้าใครกลับบ้านก่อนก็ต้องเข็นไปข้างไหนสุด แล้วถ้าอีกวันหนึ่งมาทำงานเร็วตู้มันก็จะอยู่ในสุดถ้าเข็นของคนอื่นออกมาก่อนถึงจะเอาได้ แปลกดีนะ

Friday, July 18, 2008

Total's home@japan

มาได้สี่วันแล้วพยามจะหาที่อยู่ของบ้านตัวเองหลายครั้งแล้ว และแล้วก็ได้ฤกษ์วันนี้ แต่่เอะทำไหมเป็นภาษาญีปุ่นหมดเลย อ่านไม่ออกครับ ที่พักห่างจากสถานีมาก ใช้เวลาเกือบชั่วโมงกว่าจะถึงทำงาน ที่พักอยู่ใกล้สวนสาธารณะแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปเลย ห้องเลขที่ 1101 อยู่ห้องริมนะครับ โดยห้องของ OSE ทั้งหมดจะเป็นห้องหมายเลข 1 ของทุกชั้น โดยตึกนี้มีทั้งหมด 12 ชั้น


View Larger Map

Thursday, July 17, 2008

Day 3

วันนี้เป็นวันที่สามแล้ว ยังคงง่วงนอนเหมือนเดิมง่วงมากๆ วันนี้รู้แล้วว่าจะต้องทำงานอะไร แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร นั้งอ่านไปง่วงไปจนเกือบทนไม่ไหว

และวันนี้เป็นแรกที่ต้องไปกินข้าวเที่ยงโดยไม่มีคนญีปุ่นไปด้วย เดินหาร้านตั้งนานก็ไปเจอร้านราเมง ผมและพี่วิน เลือกไปคนละถ้วย แต่ผมดันได้ราเมนเย็นกับไข่ดิบมากินแทบไม่ลง หันไปมองทางโต๊ะข้างๆมีแต่ของที่หน้ากินทั้งนั้น แต่ทำอย่างไรได้ก็มันสั่งไม่เป็น

มีความตั้งใจว่าจะทำความสะอาดห้องแต่ก็ยังไม่ว่างเพราะง่วงนอน

อะไรอะไรก็ไม่ทำเพราะง่วงนอน

Tuesday, July 15, 2008

わからない

ぜんぜんわからないので見ただけしてしまいました。

เทียวบินหนี้มาถึงที่นาโกย่าช้าไปหน่อย เพราะอากาศไม่คอยดี ไปถึงแล้วก็ยังมีปัญหานิดหน่อยเพราะไม่ยอมเขียนใบตรวจคนเข้าเมือง แต่ไม่ใช้แค่นั้นตอนที่ตรวจคนเข้าเมือง ใบตรวจคนเข้าเมืองยังเขียนไม่ครบ พร้อมกระนั้นแล้วยังที่อยู่ไม่ได้ด้วยเลยเขียนที่อยู่ของบริษัท แทนที่พัก 555 แต่สุดท้ายก็เข้าประเทศมาได้แล้ว

ต่อจากนั้นก็เอาของไปเก็บทีพัก ทีพักเป็นที่เดียวกันกับรุ่นพี่ที่มาก่อนแล้วอยู่รวมกันทั้งหมด 5 คน ห้องที่อยู่เป็นห้องมือสองต่อจากพี่มีน ถึงจะเป็นห้องมือ 2 ก็มีของใช้ครบครั้น
- ทีวี
- ตู้เย็น
- ไมโครเวฟ
- เตาแก็ส
- เครืองดูดฝุ่น
- ที่ดูดควัน
และที่พิเศษคือ
- ที่ล้างตูดอัตโนมัติ
- เครื่องดูดและปรับอากาศในห้องน้ำ
และหลังจากนั้นก็ไปบริษัท OTSL ที่เป็นที่ทำงานต่อจากนี้ไป

เบรนสตอม
เป็นครั้งแรกที่อยู่ในการประชุมระดมความคิดของคนญีปุ่น ไอเดียหลายๆอย่างออกมาประชันกันอย่างคมคาย จนผมที่หนังฟังอย่างจับใจความ 。。。。。。。。ได้แต่ความว่างปล่าวหลังจากประชุมเสร็จ พร้อมกระนั้นแล้วยังต้องถ่ายถอดความว่างปล่าวไปยัง เพื่อนรวมงาน และไม่ต้องกังวลจะมีตามมาอีกหลายๆครั้ง

และจากนั้นยังต้องไปบริษัทแม่อีกไปประชุมในฐานะ OSE และยังต้องมาประชุมอีกทุกอาทิตย์การมาครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนๆมาก เพราะเวลาที่นานมากขึ้นและต้องใข้ภาษาญีปุ่นโดย มาครั้งก่อนๆพูดภาษาอังกฦษแต่ครั้งนี้ไม่ได้

Sunday, July 13, 2008

For you

ที่ทำไปก็เพื่อเธอ
เหมือนเราเพ้ออยู่คนเดียว
ไม่ได้เหลียวมองใครๆ
แต่ไยไซ ไม่เข้าใจ

Thursday, June 19, 2008

iON watch

ไปงาน commart มาเห็นนาฬิกาน่ารักดีก็ว่าจะซื้อ แต่ไม่ได้ซื้อกับมาหาข้อมูลที่ห้องได้เว็บมาด้วยไปดูกันเอาเองนะ


ซื้อได้ที่นี้

Saturday, May 31, 2008

ลดค่าโดยสาร BTS


วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 สิงหาคมนี้

โดยสารรถไฟฟ้า BTS โดยบัตร Smart Pass ประเภทแติมเงินรถค่าโดยสารทันที่ 20 % จากเริ่มต้น 20 บาท เป็น 12 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

Saturday, May 24, 2008

อเวจีสีชมพู mp3

เพลงประกอบละคร อเวจีสีชมพู
เพลง อยากรู้แต่ไม่อยากถาม
โดย ลุลา & บอม

Download MP3

เนี้อเพลง
ได้ชิดเพียงลมหายใจ แค่ได้ใช้เวลาร่วมกัน
แค่เพื่อนเท่านั้น แต่มันเกินห้ามใจ
ที่ค้างในความรู้สึก ลึกๆเธอคิดยังไง
รักเธอเท่าไร แต่ไม่เคยพูดกัน

* อะไรที่อยู่ในใจก็เก็บเอาไว้
มันมีความสุขแค่นี้ก็ดีมากมาย

** เธอจะมีใจหรือเปล่า เธอเคยมองมาที่ฉันหรือเปล่า
ที่เราเป็นอยู่นั้นคืออะไร
เธอจะมีใจหรือเปล่า มันคือความจริงที่ฉันอยากรู้ติดอยู่ในใจ
แต่ไม่อยากถาม กลัวว่าเธอเปลี่ยนไป (กลัวรับมันไม่ไหว)


ไม่ถามยังดีซะกว่า เพราะฉันรู้ถ้าเราถามกัน
กลัวคำคำนั้น อาจทำร้ายหัวใจ


*,**

solo

เธอจะมีใจหรือเปล่า มันคือความจริงที่ฉันอยากรู้ติดอยู่ในใจ
แต่ไม่อยากถาม กลัวรับมันไม่ไหว

Saturday, May 17, 2008

LPN Place RAMA9-Ratchada ลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา

ลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา

เห็นด้วย ทุกฝ่าย สมานฉันท์ ทุกพรรค

เพราะเรา คือ ครอบครัวเดียวกัน

ที่ แอล.พี.เอ็น. เร็วๆ นี้

Update: June 18, 2008
ในวันที่ 22 มิถุนายนนี้แล้ว ที่จะเป็นวันเปิดจองวันแรกใครสนใจก็สามารถดูรายละเอียด LPN Place Rama9

Update: 2008/05/31
แบ่งออกเป็น 2 เฟส โดยเฟสแรก ประกรอบด้วย
อาคารสูง 25 ชั่น 1 อาคาร และ อาคารสูง 30 ชั่นอีก 1 อาคาร
มีห้องชุด 1 ห้องนอนถึง 2 ห้องนอน ขนาด 35 ตรม. - 70 ตรม.
เริ่มต้้นที่ราคา 1.8 ล้านบาท

Start: May 17, 2008
LPN ได้เตรียมเปิดโครงการใหม่ในชื่อ LPN Place RAMA9-Ratchada
บนถนนพระราม9 - รัชดาภิเษก ผมเปิดเข้าไปดูในเว็บยังไม่มีรายละเอียดอะไรมาก มีแต่เว็บแบบสอบถาม

และได้ไปหาข้อมูลใน google ได้ความว่า

LPN จะเปิดตัวโครงการใหม่ที่ใหญ่ที่สุดอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 มิถุนายน 2551 คือ
โครงการลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา เป็นคอนโดมิเนียมไฮไรส์สูง 20-30 ชั้น 2 อาคาร
จำนวน 1,000 ยูนิต มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท


เห็นเขาว่า 50,000 - 70,000 บาท/ตรม. ถ้าราคานี้จริงก็คงไม่ไหว เพราะ้ไกลรถไฟฟ้ามากไป
ที่มา
เตรียมพบกับ LPN Place RAMA9-Ratchada
Wow ... LPN ซื้อที่ย่านพระราม 9
lpn พระราม9-รัชดา ถ้าเปิดตัวมาที่ 40000 ปลายๆ
เพื่อนบ้านใหม่ lpn พระราม9- รัชดา
Lumpini ../.. Rama 9 coming soon:!:
LPN พระรามเก้า
ำเลของ LPN รัชดา-พระราม 9 ดีหรือไม่อย่างไร
เพื่อนบ้าน lpn รัชดาพระราม 9
ทำเลตรงที่ LPN รัชดา-พระราม 9 กำลังจะเปิดขายนี่ถือว่า over supply หรือยังครับ

Commart X-Gen 2008

Commart X-Gen 2008

วันที่ 12-15 มิถุนายน 2551
ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานสห ครั้งที่ 12

27-29 มิถุนายน 2551

ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

10:00 - 22:00

Wednesday, March 19, 2008

ศึก 12 ราศี วันที่ 16 มีนาคม 2551

ราศีใดช่วงนี้มีเกณฑ์จะมีเรื่องเดือดร้อนเพราะลูกน้อง?
ราศีเมษ

ราศีใดช่วงนี้มีเกณฑ์"ปากจะพาจน"?
ราศีมีน

Saturday, March 15, 2008

เพลงประกอบโฆษณา KTC JCB รักข้ามขอบฟ้า.mp3

Ringtone เพลงโฆษณา KTC JCB
เพลงโฆษณา KTC JCB แบบเต็มเพลง "เพลง รักข้ามขอบฟ้า"

คำร้อง กวี สัตตโกวิท
ทำนอง สง่า อารัมภีร์

ขอบฟ้าเหนืออาณาใดกั้น
ใช่รักจะดั้นยากกว่านกโบยบิน
รักข้ามแผ่นน้ำรักข้ามแผ่นดิน
เมื่อความรักดิ้นฟ้ายังสิ้นความกว้างไกล

ขอบฟ้าทิ้งโค้งมาคลุมครอบ
อ้าแขนรายรอบโอบโลกไว้ภายใน
เหมือนอ้อมกอดรักแม้ได้โอบใคร
ชาติภาษาไม่สำคัญเท่าใจตรงกัน

รักข้ามขอบฟ้า รักคือสื่อภาษาสวรรค์
หากมีใจคนละดวง ต่างเก็บอยู่คนละทรวง
ไม่ห่วงถ้ามีสัมพันธ์

ขอบฟ้าแม้จะคนละฟาก
ห่างไกลกันมากแต่ก็ฟ้าเดียวกัน
รักข้ามขอบฟ้าข้ามมาผูกพัน
ผูกใจรักมั่นสองดวงให้เป็นดวงเดียว

เพลงดินกลิ่นดาว.mp3

เพลงเพราะๆแด่.....เธอ


Download MP3 เพลงประกอบละครเพลงดินกลิ่นดาว ได้ที่นี้
ซี ศิวัฒน์ -ฝากจันทร์.mp3
นุ่น วรนุช - ขอให้เธออดทน.mp3

เพลง เพลงดินกลิ่นดาว
โดย นิจ นิรันดร์


(ญ) ขอบฟ้างาม หมู่ดวงดาราพร่างพราย
แสงประกาย พรายพริบกระซิบกับฟ้า

(ช) หอมเจ้าเอย หอมเจ้าผกาหน้านวลโศภิณ
สวรรค์บนดิน เมื่อสองเรารวมหัวใจเป็นหนึ่งเดียว

(ญ) ฝันถึงวันที่รอ หัวใจไม่เคยจะลืม
(ช) ส่งรักไป ถึงดาวดวงที่อยู่แสนไกล ฝันถึงทุกคืน

(คู่) ขอให้ความรักนำทาง เราสองคนเรื่อยไป ต่อให้ไกลถึงปลายฟ้า
อยู่ต่างแดนแคว้นใดขอใจฟันฝ่า มาผูกพันกันไปแสนนาน….
ขอให้ความรักนำทาง เราสองคนเรื่อยไป ต่อให้ไกลถึงปลายฟ้า
อยู่ต่างแดนแคว้นใดขอใจฟันฝ่า มาผูกพันกันไปแสนนาน...ชั่วกาลนิรันดร์

(คู่) ขอให้ความรักนำทาง เราสองคนเรื่อยไป ต่อให้ไกลถึงปลายฟ้า
อยู่ต่างแดนแคว้นใดขอใจฟันฝ่า มาผูกพันกันไปแสนนาน...
ขอให้ความรักนำพา เราสองคนก้าวไป สู่ดวงดาวที่ปลายทาง
ต่างแผ่นดิน หัวใจก็ไม่เคยต่าง ยังผูกพันไปนานแสนนาน...ชั่วกาลนิรันดร์

เพลง ส่งรักถึงคนไกล โดย นิจ นิรันดร์

เออเออเอย แสงจันทร์ส่องฟ้า งามจับตาค่ำนี้
วอนสายลมโบกโบย ให้หลับฝันดีแล้วมาพบกันในฝัน

ใจน้องลอยละล่องเรื่อยไป
ลอยข้ามภูพ้นผ่านหมู่ไพร
ส่งรักไปให้คนไกล
ใจไม่เคยไม่คิดถึง ความรักเราติดตรึงอยู่เช่นนั้น
ยามน้องมองฟากฟ้าดูจันทร์ ก็หวังว่าจันทร์เจ้าคงส่งรักให้พี่คนดี

เออเออเอย พี่เคยเรียกใครว่ายอดดวงใจที่รัก
ใจน้องล่ะกลัวนัก พี่จะหลงลืมทิ้งยอดดวงใจดวงนี้
ใจน้องวอนขอให้หมู่ดาว เป็นพยานรักคู่เรานี้
อย่าได้มีวันโรยรา

ใจไม่เคยไม่คิดถึง ความรักเราติดตรึงอยู่เช่นนั้น
ยามน้องมองฟากฟ้าดูจันทร์ ก็หวังว่าจันทร์เจ้าคงส่งรักให้พี่คนดี

ใจน้องลอยละล่องเรื่อยไป
ลอยข้ามภูพ้นผ่านหมู่ไพร
ส่งรักไปให้คนไกล
ใจไม่เคยไม่คิดถึง ความรักเราติดตรึงอยู่เช่นนั้น
ยามน้องมองฟากฟ้าดูจันทร์ ก็หวังว่าจันทร์เจ้าคงส่งรักให้พี่คนดี

ยามน้องมองฟากฟ้าดูจันทร์ ก็หวังสักวันสองเราได้รักดังใจปอง

เพลง ขอให้เธออดทน

เจอโชคร้ายอีกครั้ง มันหนักเกินแรงใช่ไหม
เธอเหนื่อยนักหนาแค่ไหน ฉันก็รู้และเข้าใจ
เหมือนวันที่มืดมน ฟ้าคงจะหลับไหล
ไม่ใยดี ไม่เมตตา

อดทนไว้นะเธอ มีฉันอยู่อีกทั้งคน
อดทนนะคนดีที่มืดมนต้องพ้นไป
แค่เพียงในไม่ช้าไม่นาน ฟ้าจะเปลี่ยนสีวันใหม่
ให้เธอได้มั่นใจ เราจะผ่านข้ามคืนนี้ไปด้วยกัน

เธอรับรู้ใช่ไหม หัวใจของฉันอยู่ไหน
ฉันจับมือเธอเอาไว้ คอยส่งรักและห่วงใย
สัญญาจะไม่ห่าง ไม่จากกันไปไหน
อย่าถอดใจนะคนดี

อดทนไว้นะเธอ มีฉันอยู่อีกทั้งคน
อดทนนะคนดีที่มืดมนต้องพ้นไป
แค่เพียงในไม่ช้าไม่นาน ฟ้าจะเปลี่ยนสีวันใหม่
แม้คืนนี้นานแค่ไหน จะอยู่และผ่านพ้นไปด้วยกัน

อดทนไว้นะเธอ มีฉันอยู่อีกทั้งคน
อดทนนะคนดีที่มืดมนต้องพ้นไป
แค่เพียงในไม่ช้าไม่นาน ฟ้าจะเปลี่ยนสีวันใหม่
ให้เธอได้มั่นใจ เราจะผ่านข้ามคืนนี้ไปด้วยกัน

Sunday, March 09, 2008

ร้านค้า 屋

คำว่าร้านในภาษาญีปุ่นเราเรียกว่า 屋(や)
ดั่งตัวอย่างร้านต่อไปนี้
魚屋(さかなや)-さかな แปลว่าปลาดั่งนั้นก็คือร้านขายปลา
肉屋(にくや)-ร้านขายเนื้อ ก็เช่นเดียวกัน 肉(にく)แปลว่าเนื้อ
本屋(ほんや)-ร้านขายหนังสือ
花屋(はなや)-ร้านขายดอกไม้

แต่ก็มีข้อยกเว้นนิดหน่อยสำหรับร้านขายผัก
ผัก ภาษาญี่ปุ่นคือ やさい
บางคนอาจคิดว่าร้านขายดอกไม้คือ やさいや ผิดนะครับไม่ใช้ 
จริงๆแล้วร้านขายผักคือ 八百屋(やおや)

ศึก 12 ราศี วันที่ 9 มีนาคม 2551

ดาราในตอนนี้ประกอบด้วย
ภูริ, หมอโอ๊ค, เพชร-กรุณพล, บอย AF2, โบ-ชญาดา, เมย์-พิชญ์นาฏ, เก่ง-ชาติชาย, แนน-ชลิตา, กอล์ฟ-เบญจพล, ป๋าเทพ โพธิ์งาม, ตี๋ ดอกสะเดา และ เอ๊าะ-กีรติ

กลับคำถามขอแรก ราศีใดช่วงนี้มีเกณฑ์จะถูกโกง คือ ราศีกรกฎ และดาราในตอนนี้ก็คือ บอย AF2

กลับคำถามข้อที่สอง ราศีใดในช่วงนี้มีสิทธิที่จะขยายกิจการ คือ ราศีตุลย์ และดาราในตอนนี้คือ ป๋าเทพ โพธิ์งาม

Saturday, March 08, 2008

เกาะเกร็ด

วันนี้คิดไม่ออกว่าจะไปเที่ยวไหนดี แต่มีความคิดว่าอยากไปเที่ยวเกาะ คิดไปคิดมาก็ตกลงเป็นเกาะเกร็ด

จึงออกเดินทางโดยรถตู้จากอนุสาวรีย์ด้วยราคา 25 บาท ไปลงโลตัสแล้วเดินเข้าไปในซอยนิดหน่อย ก็จะเจอวัดสนามเหนือ แล้วก็ไปข้ามฝากที่วัดสนามเหนือด้วยอัตรา 2 บาทวันนี้คลื่นแรงมากจึงไม่สามารถเล่นน้ำได้ ดั้งนั้นเราจึงเดินไป กินไป ไหว้ไปแวะกินข้าวที่ร้านลุงแดงข้าวแช่รามัญ แต่ไม่ได้กินข้าวแช่เพราะหมด แต่ได้กินย่ำมะม่วง และ ข่าวเหนี่ยวมะม่วงสรุปวันนี้ไหว้พระไป 3 วัด ซื้อเทียนหอมมานิดหน่อย แล้วก็ได้ปั่นจักรยานด้วย ราคา ค่าเช่าแพงไปหน่อย 40 บาทแนะ ปั่นรอบเกาะประมาณ 6 กม. แต่ว่าลำบากหน่อยเพราะทางมันแคบ

ดูรูปทั่งหมดได้ที่นี้


Kret Island

Sunday, February 24, 2008

ปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่น อย่างน้อย.mp3

Download MP3
อย่างน้อย - Big Ass.mp3

เนื้อเพลง : อย่างน้อย เพลงประกอบภาพยนตร์ ปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่น

มีใครบางคนให้คำนิยาม ว่ารักคือความทุกข์
แตกต่างกับฉันที่มองว่ารัก คือความสุข

* อาจจะเหนื่อยบางครั้ง อาจจะเจ็บบางที
แต่ก็ยิ้มได้เรื่อยมา อาจจะต้องผิดหวัง ก็ไม่เป็นไร

** อย่างน้อย ฉันเคยได้รักเธอ
รักด้วยการไม่หวังอะไร ก็รู้ฉันเองมันยังไม่ใช่
ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้น อย่างน้อยฉันได้เรียนรู้ ได้เข้าใจ
ทุกนาทีที่ฉันมีเธอ ว่ารักคือความสุขที่ยิ่งใหญ่
และมีความหมายมากมายจริงๆ

ความพยายามที่ทำเพื่อเธอ จะขอทำต่อไป
แค่มีรอยยิ้มของเธอส่งมา ก็ชื่นใจ
หากมีในวันพรุ่งนี้ เธอจะตอบตกลง
คงจะคุ้มค่ามากมาย
แต่ถ้าต้องผิดหวัง คงจะไม่เสียใจ

**,*,**

Saturday, February 23, 2008

ส้นตีนอยู่ไหน

รองเท้ารุ่นใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องมีส้น
อ่านเต็มๆได้ที่นี้

Sunday, February 17, 2008

ศึก 12 ราศี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2551

ยังเป็นดาราชุดเดียวกันตั้งแต่ ศึก 12 ราศี วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2551

ศึก 12 ราศี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2551
กับคำถามข้อแรก ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้โกอินเตอร์?
หมอลักษณ์ฟันธงว่า ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ ราศีเมษ จะมีดวงการงานดีในการค้าขายกับต่างแดน หรือไปทำงานต่างแดน และ ดาราในตอนนี้คือ ตุ้ย AF3

คำถามข้อที่สอง ราศีใดจะมีคู่แท้อายุมากกว่า?
ราศีกรกฎ และดาราในตอนนี้ก็คือ ว่าน AF 2

Friday, February 15, 2008

Sunday, February 10, 2008

ตัดราคาไอโฟนอีก 100 ดอลลาร์?

ไปอ่านข่าวจาก Blognone เขาบอกว่าจะมีการลดราคาไอโฟนและไอพอดทัช 100 ดอลลาร์ ในสองเดือนข้างหน้า จริงหรือนิทำไหมพี่แกทำอย่างนี้นะ แล้วเราจะทำอย่างไรดี???????

อ่านรายละเอียดข่าวได้ที่ Blognone

มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 18

มากันอีกครั้ง มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 18
ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2551

ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บริเวณโซนซี ชั้น1-2 และพลาซ่า
จัดโดยสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรสมาคมอาคารชุดไทยและสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

Saturday, February 09, 2008

はじめて

はじめまして。わたしはトタルです。どうぞよろしくおねがいします。

今日、はじめて日本語でブログを書きます。たのしかったですが、むずかしかったです。今まで、一か月一週かんワセダで日本語を勉強しました。でも、日本語があまりじょうずでわありません。まい日日本語の勉強はとてもたのしいです。

わたしのクラスに学生が四人います。日本人の先生が四人います。先生はしんせつな先生です。

今、つかれましたからそろそろしつれします。じゃ、またこんどおねがいします。

Sunday, February 03, 2008

เปิดจอง ลุมพินีวิลล์รามคำแหง 26

จากที่ LPN ได้เปิดโครงการ ลุมพินี วิลล์ รามคำแหง 26
วันนี้ก็ได้ลงประกาศว่าจะให้เปิดจองวั้นแรกในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551 นี้แล้ว ถ้าใครสนใจก็รีบตัดสิ้นใจนะครับ

ศึก 12 ราศี วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2551

“ศึก 12 ราศี” วันอาทิตย์นี้ เอาใจเหล่าแฟนคลับ เอเอฟ
โดย ว่าน AF 2, ตุ้ย AF3, บอย AF3, ตูน AF3, แจ๊ค AF4 และ ตี๋ AF4
และดาราเก๋าๆ นำโดย ไทด์-เอกพัน, ตุ๊ยตุ่ย-พุทธชาติ, ติ๊ก ชีโร่, ผัดไท-นิลุบล, จอย ชวนชื่น และ ปั๋ง-ประกาศิต

กับคำถามข้อแรก ราศีที่ช่วงนี้มีเกณฑ์จะเจอรักแท้?
-> คือ ราศีธนูและดาราในตอนนี้คือ จอย ชวนชื่น

ข้อที่สอง ราศีใดช่วงนี้มีเกณฑ์จะถูกทิ้ง!?
-> คือ ราศีกุมภ์ และดาราในตอนนี้คือ ตูน AF3 หมอลักษณ์ฟันธงว่า ตั่งแต่ปีที่แล้วถึง 17 เมษายน 2551 นี้ ถ้ายังไม่โดนทิ้งก็จะโดนทิ้ง

Monday, January 28, 2008

เพลงประกอบละคร ดั่งดวงตะวัน.mp3

วันนี้เอาเพลงเพราะอีก 2 เพลงมาฝากเป็นเพลงประกอบละครเรื่อง ดั่งดวงตะวัน

Download MP3
เพราะว่ารัก - หนึ่งธิดา โสภณ
ดั่งดวงตะวัน - นฤดม อนันตโท (Orchestra Ver.)
ดั่งดวงตะวัน - นฤดม อนันตโท (Acoustic Ver.)

เพลง เพราะว่ารัก คำร้อง – ทำนอง วิเชียร ตันติพิมลพันธ์ เรียบเรียง วิเชียร ตันติพิมลพันธ์ ขับร้อง หนึ่งธิดา โสภณ

จากแค่ลำพัง ต่อสู้ลำพัง อยู่เพื่อตัวเอง ผ่านไปวันๆ
แต่แล้ววันหนึ่ง ที่ไม่คาดฝัน เปลี่ยนทุกๆอย่าง เมื่อฉันเจอเธอ

* อาจจะเคยล้ม วันนั้น อาจจะเคยพลั้ง และยังหวั่นใจ
แต่เมื่อได้รู้ว่าเธอคอย อยู่เคียงข้างไม่ไกล
ฉันก็พร้อม จะก้าวต่อไป

** เพราะว่ารักใช่ไหม ถึงทำได้ทุกอย่าง
ไม่ว่าเจอขวากหนาม ภัยพาลใดๆที่เข้ามา
จะไม่กลัวอีกแล้ว พร้อมที่จะฟันฝ่า มีเธอผ่านไปด้วยกัน
เพราะว่ารักใช่ไหม ฉันจึงมีทุกอย่าง
ไม่ต้องการสิ่งไหน เมื่อเราได้มีกันและกัน
อยากให้นับจากนี้ ขอฉันมีเธออยู่เคียงข้าง เท่านั้นเพียงพอ

จากนี้มีเธอ ต่อสู้ด้วยกัน อยู่ร่วมเดินทาง อยู่เป็นเหมือนเงา
จากนี้หัวใจ จะไม่เงียบเหงา เมื่อหัวใจเรา ฝากไว้ที่เธอ

( ซ้ำ * / ** / Solo / * / ** )เพลง ดั่งดวงตะวัน คำร้อง – ทำนอง วิเชียร ตันติพิมลพันธ์ เรียบเรียง อภิสิทธิ์ วงศ์โชติ ขับร้อง นฤดม อนันตโท

ตั้งแต่เห็นเธอเมื่อสบสายตา เหมือนว่าเราได้ทำสัญญา ว่าฉันจะดูแลเธอ
อยากอยู่ไม่ไกลขอเพียงได้เจอ เมื่อได้ทำเพื่อเธอ ฉันไม่เคยสนใจตัวเอง
เพิ่งรู้ว่าการรักใครด้วยชีวิต มันช่างยิ่งใหญ่
บอกตัวเองว่าลมหายใจนี้ให้แด่เธอ...จากนี้ไป

* แม้ต้องเหนื่อยเพียงไหน ฉันไม่กลัว
ขอเพียงได้มองเห็น เธอสุขใจ
ขอเป็นอย่างตะวัน ที่ส่องฟ้า ตลอดไป
จะอยู่เคียงข้างเธอ มั่นคงในสัญญา ไม่เปลี่ยนใจ
เธออาจไม่มองไม่เคยสนใจ เมื่อยามเธอสุขจนล้นใจ ฉันขอยินดีไกลๆ
แต่หากทุกข์มาต้องการผู้ใด คิดถึงฉันได้ไหม ฉันจะเป็นที่พักพิง
นี่เองคือการรักใครด้วยชีวิต มันช่างยิ่งใหญ่
บอกตัวเองว่าลมหายใจนี้ให้แด่เธอ...จากนี้ไป

( ซ้ำ * / Solo / * )

จะอยู่เคียงข้างเธอ มั่นคงในรักเธอ...ตลอดไป

Wednesday, January 23, 2008

เพลงประกอบโฆษณา KTC MP3 รักไม่รู้ดับ.mp3

Download MP3
Ringtone เพลงโฆษณา KTC VISA Platinum
เพลงโฆษณา KTC VISA Platinum แบบเต็มเพลง "เพลง รักไม่รู้ดับ" (Sound)
เพลงโฆษณา KTC VISA Platinum แบบเต็มเพลง "เพลง รักไม่รู้ดับ" (Voice Only)

เนื้อเพลง รักไม่รู้ดับ
พิว โชติรส วิบูลย์ลาภ

ถึงจะสิ้น วิญญาณกี่ครั้ง
ฉันก็ยัง รักเธอฝังใจ
แม้จะสิ้น ดวงจันทร์ไฉไล
ไม่เป็นไร เพราะยังมีเธอ
ฟ้าจะมืด จะมัวช่างฟ้า
ขอให้มี สายตาหวานละเมอ
ถึงจะสิ้น แผ่นดินนะเธอ
ให้ได้เจอ ยิ้มเธอชื่นใจ
ไม่ได้ชิด ก็ขอเพียงได้ชม
ไม่ได้สม ไม่เห็นแคร์อะไร
ขอให้ได้รัก รัก รัก รัก รักเธอเข้าไว้
ไม่เช่นนั้น ใจฉัน ใจฉันคงหลุดลอย
ถึงโลกแตก แหลกราญสิบครั้ง
ฉันก็ยัง หวังใจรอคอย
แม้นจะสิ้น วิญญาณเลื่อนลอย
ก็จะคอย พบเธอชาติอื่นเอย

Tuesday, January 15, 2008

Nice 2 Meet U คนดื้อดึง.mp3

Download MP3 เพลงคนดื้อดึง ได้ที่นี้
Nice 2 Meet U 01 - คนดื้อดึง.mp3
01-Nice 2 Meet U - คนดื้อดึง.mp3

เนื้อเพลง คนดื้อดึง - ไนซ์ทูมีทยู Nice 2 Meet U
ขอบคุณที่เธอช่วยพูดกับฉัน
ว่าในวันนี้กำลังหมดใจ
และทางที่ดีฉันควรต้องไป
ขอบใจที่เธอไม่ได้หลอกกัน
แต่ฉันให้เธอไปหมดแล้ว
กลับตัววันนี้ก็คงไม่ทัน
ติดตรงที่มีคำว่าผูกพันธ์
และตรงที่ฉันรักเธอหมดใจ

อยากขอร้องเธอ วันนี้ฉันยังตัดเธอไม่ไหว
ไม่พร้อมทำใจ ยังขาดเธอไปไม่ได้
เธอหมดรักฉันแล้ว
ไม่ว่าอะไรก็จะยอมเป็นใครที่เธอลำคาน
ช่วยทรมาร ฉันไปนานๆ
ดีกว่ายอมให้เธอ
มันไม่รักฉันแล้ว ฉันก็จะทน
ปล่อยคนๆนึงดื้อดึงรักเธอได้ไหม
ฉันขอให้เธอเห็นใจ
ไม่เป็นไรถ้าเธอไม่รักกัน
ปล่อยให้คนดึงดันอย่างฉันรักเทอต่อไป

ก็จะไม่ทำให้ลำบากใจ
จะไม่ไปรบกวนเธอสักครั้ง
แค่เพียงรื่องเดียวไม่ต้องการฟัง
อย่าบอกว่าฉันนั้นควรต้องไป
สิ่งเดียวที่ขอให้เธอช่วยฉัน
แกล้งทำเป็นรักเหมือนเดิมได้ไหม
ช่วยทำเป็นเหมือนว่ามีเยื่อใย
ถ่วงเวลาไว้ให้นานกว่านี้

อยากขอร้องเธอ วันนี้ฉันยังตัดเธอไม่ไหว
ไม่พร้อมทำใจ ยังขาดเธอไปไม่ได้
เธอหมดรักฉันแล้ว
ไม่ว่าอะไรก็จะยอมเป็นใครที่เธอลำคาน
ช่วยทรมาร ฉันไปนานๆ
ดีกว่ายอมให้เธอ
มันไม่รักฉันแล้ว ฉันก็จะทน
ปล่อยให้คนๆนึงดื้อดึงรักเธอได้ไหม
ฉันขอให้เธอเห็นใจ
ไม่เป็นไรถ้าเธอไม่รักกัน
ปล่อยให้คนดึงดันอย่างฉันรักเทอต่อไป

เธอทำอะไร ต่อให้ทำยังไง
เทอก็คงไม่คืนย้อนมา
และก็คนๆนึง ที่ยังคงดึงดัน
หมดแรงจะดึงและฉุดรั้งเธอ
ในเมื่อความรักเธอ
ไม่เหลือไม่มีอีกแล้วในหัวใจ

เธอหมดรักฉันแล้ว
ไม่ว่าอะไรก็จะยอมเป็นใครที่เธอลำคาน
ช่วยทรมาร ฉันไปนานๆ
ดีกว่ายอมให้เธอ
มันไม่รักฉันแล้ว ฉันก็จะทน
ปล่อยให้คนๆนึงดื้อดึงรักเธอได้ไหม
ฉันขอให้เธอเห็นใจ
ไม่เป็นไรถ้าเธอไม่รักกัน
ปล่อยให้คนดึงดันอย่างฉันรักเธอต่อไป

เดินตามดาว 14-20 มกราคม 2551

ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ

ในรอบสัปดาห์นี้ท่านไม่ได้รับความพอใจในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ท่านเป็นผู้ดำริเริ่มขึ้นเอง ความคิดและเจตนาของท่านเป็นสิ่งที่ดี แต่บุคลากรจะตามความคิดของท่านไม้ทัน พวกเขายังขาดความมั่นใจอีกต่างหาก ใช้เงินมาก แต่ถ้าต้องการให้เกิดประโยชน์ควรลงทุนทำไร่ทำสวนเป็นงานอดิเรกจะดีกว่า เอกสารหายสียเปรียบในการทำสัญญากับผู้ที่รู้เรื่องการเงินหรือรายได้ของท่าน เป็นความกันฝ่ายตรงข้ามจะมีพวกหูทิพย์ตาทิพย์รู้ยอดบัญชีเงินฝากของท่าน ปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้จะมีผู้ช่วยเหลือให้ทุเลาเบาบางลงได้มาก จะแก้ปัญหาความรักได้ดี แม้ไฟไหม้ในหัวใจไม่เป็นไร

อ่านเต็มๆ ที่นี

Sunday, January 13, 2008

เดินตามดาว 7-13 มกราคม 2551

ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ

ในรอบสัปดาห์นี้ท่านไม่ค่อยแข็งแรง อนามัยไม่ค่อยดีมีอาการแพ้บ่อยๆ อาการแพ้นี้อาจมีผลต่อการได้ยินหรือการรับรู้กลิ่น มีอาการแน่นจมูก หูอื้อ หรืออ่อนเพลียทันที นี้คืออาการหนึ่งที่เกิดจากภูมิแพ้ งานไม่ราบรื่น มีโอกาสที่จะได้เดินทางไกล หรือได้ของฝากจากผู้อยู่ห่างไกล พบเพื่อนดีที่ไม่ได้พบมาช้านาน ต่างยินดีปรีดาในกันและกัน ด้วยหวังจะพบกันอีกท่ามกลางอนาคตที่ไม่แน่นอน รายได้ประจำปีไม่ค่อยดี แต่จะมีรายจ่ายได้จากงานเสริม ถ้ามีบริวารมากจะมีผู้แอบแฝงเข้ามาอาศัยอยู่กับบริวารของท่าน ด้วยการปลอมแปลงอย่างแนบเนียน มีแนวโน้มว่าของใช้ราคาแพงจะชำรุดหรือสูญหายถ้าไม่ดูแลให้ดี

อ่านเต็มๆ ที่นี

Friday, January 11, 2008

ลุมพินี วิลล์ รามคำแหง 26

LPN ลุมพินี วิลล์ รามคำแหง 26

วันนี้เปิดดูเว็บ www.lpn.co.th เห็นมีประกาศโครงการใหม่ของ LPN คึอ ลุมพินี วิลล์ รามคำแหง 26


แต่ ถ้าใครได้ติดตามข่าวสารของแวดวงคอนโดก็จะจำได้ว่า LPN ได้ซื่อที่ดินใน ซอย รามคำแหง 26 นี้ไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว และก็มีข่าวแว้วๆ ว่าจะนำมาทำเป็นโครงการ คอนโดทาวน์ แต่ไงมาทำโครงการ วิลล์ ได้ไง

ผมได้โทรไปถามเชลล์ แล้วก็ได้รายละเอียดของโครงการดั้งต่อไปนี้

จะเปิดตัวโครงการ กลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ เป็นอาคาร 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร รวมทั้งหมด 900 ห้อง
มีห้อง studio ขนาด 28 ตารางเมตร 1 ห้องนอน ขนาด 30 ตารางเมตร

Update(January 14, 2007)
มีรายละเอียดโครงการแล้วนิดหน่อย ดูได้ที่นี้

Update(January 28, 2007)
มีรายละเอียดของ Project Layout และ Unit Plan แล้ว มีตั่งแต่ห้องขนาด 28 ถึง 62.5 แต่ห้องขนาด 28 มีไม่กี่ห้องเฉพาะอาคาร D,E ดูหลายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ ดูได้ที่นี้

Sunday, January 06, 2008

Uploadtoday.com: Download without waiting

ปกติแล้วเวลาที่เราต้องการดาวโหลดไฟล์สักไฟล์หนึ่งจาก uploadtoday.com แล้ว ตัวอย่าง Link ข้างล่าง เมื่อเรากดตามลิงข้างล่างแล้วต้องรอ 25 วินาทีถึงจะดาวโหลดได้เหมือนรูปถัดไป

http://www.uploadtoday.com/download.php?f2bde094dc5c08611dd6c791293de483


วิธีต่อไปนี้ เป็นวิธีที่ทำให้เราไ่ม่ต้องรอ 25 วินาทีแต่สามารถดาวโหลดได้เลย

ขั้นที่ 1
http://www.uploadtoday.com/download.php?f2bde094dc5c08611dd6c791293de483
ให้ copy ต้วเลยสีแดงข้างหลังตามลิงนี้คือ f2bde094dc5c08611dd6c791293de483

ขั้นที่ 2
นำไปต้อท้าย link นี้ http://file.uploadtoday.com/downloads.php? ก็จะได้ตามข้างล่าง
http://file.uploadtoday.com/downloads.php?download=f2bde094dc5c08611dd6c791293de483

ขั้นที่ 3
ก็นำ URL ดาวโหลดโดยใช้ Fashget ทำให้เราสามารถดาวโหลดได้โดยไม่ต้่องรอ


ปี่แก้วนางหงส์.mp3

เป็นหนังน้ำเน่าอีกเรื่องหนึ่งทีผมดู ปี่แก้วนางหงส์ และวันนี้ผมเอา เพลงประกอบละครปี่แก้วนางหงส์ มาฝากกันนะครับชื่อว่า ภพรักดาวน์โหลดเพลง ปี่แก้วนางหงส์
Ost.ปี่แก้วนางหงส์ - ภพรัก(Inter).mp3
Ost.ปี่แก้วนางหงส์ - ภพรัก(ดนตรีไทย).mp3

เนื้อเพลง ภพรัก เพลงประกอบละคร ปี่แก้วนางหงส์ - ชมพู สุทธิพงษ์ วัฒนจัง

เนื้อเพลง โดย แหนมเนือง

กว่าจะรู้ฉันก็เสียเธอไป เผลอทำร้ายหัวใจของคนที่มีแต่ฉัน
ถ้าให้วันเวลาย้อนวน เริ่มต้นตอนที่เราพบกัน
วันนั้นจะไม่ทำอย่างนี้

แต่เวลาไม่เคยหมุนคืนกลับ สายเกินไปจะทำให้เธอกลับมาตรงนี้
เสียดายวันที่ปล่อยพ้นไป ไม่เคยทำอะไรที่ดี
ทำได้แค่ให้เธอผิดหวัง

* ภาวนา...หากชาติหน้ามีจริง ขอให้ฉันพบเธออีกสักครั้ง
จะใช้ทั้งชีวิต แก้ไขที่ผิดพลั้ง จะรักเธอไม่จางตลอดไป

** กี่ชาติพบถึงจะลบความผิด ที่ฉันค้างฉันติดที่ทำกับเธอเอาไว้
ฉันจะยอมจะทำทุกทาง ขอแค่เพียงให้เธอรู้ไว้
ที่แท้แล้วหัวใจฉันรักเธอ

(*,**)

ฉันจะยอมจะทำทุกทาง ขอแค่เพียวให้เธอรู้ไว้
ที่แท้แล้วหัวใจฉันรักเธอ

Friday, January 04, 2008

การจำนองติดไป

ถ้าคุณกำลังดูอสังหาริมทรัพย์ของกรมบังคับคดีอยู่ และเห็นข้อความที่บอกว่า

จะทำการขายโดย การจำนองติดไป

ก็หมายความว่าผู้ซื้อเมื่อซื้อไปแล้วจะต้องไปหาเงินไถ่จำนองนั้นอีกต่อหนึ่ง เรียกว่าพอซื้อที่ดินมาก็จะมีหนี้ติดมากับที่ดินด้วย การโอนที่ดินไปโดยติดจำนองก็คือการโอนโดยมีการจำนองติดไปด้วยซึ่งทำให้ผู้รับโอนที่ดินต้องรับภาระการจำนองที่ติดมากับที่ดินนั้น

Thursday, January 03, 2008

จำเลยรัก.mp3

Ost. จำเลยรัก
เพลงประกอบละครจำเลยรัก
พั้นช์ วรกาญจน์ โรจนวัชร PunchDownload ดาวโหลด
พั้นช์_จำเลยรัก.mp3

เนื้อเพลง : จำเลยรัก

เจ็บแค้นเคืองโกรธโทษฉันใย
ฉันทำอะไรให้เธอเคืองขุ่น
ปรักปรำฉันเป็นจำเลยของคุณ
นี่หรือพ่อนักบุญ แท้จริงคุณคือคนป่า

ไม่ขอคุกเข่าเฝ้าง้องอน
แม้ใจขาดรอนขอตายดีกว่า
ไม่ขอร้องใครให้กรุณา ไม่ขอเศร้าโศกา
หรือบีบน้ำตาอ้อนวอนใคร ๆ

เชิญคุณลงทัณฑ์บัญชา
จนสมอุราจนสาแก่ใจ
ไม่มีวันที่ฉันจะร้องไห้
ร่ำไรเพราะฉันมิใช่หญิงเจ้าน้ำตา

กักขังฉันเถิดกักขังไป
ขังตัวอย่าขังหัวใจดีกว่า
อย่าขังหัวใจให้ทรมาน
ให้ฉันเศร้าโศกา
เหมือนว่าฉันเป็นเช่นดังจำเลย