Sunday, January 13, 2008

เดินตามดาว 7-13 มกราคม 2551

ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ

ในรอบสัปดาห์นี้ท่านไม่ค่อยแข็งแรง อนามัยไม่ค่อยดีมีอาการแพ้บ่อยๆ อาการแพ้นี้อาจมีผลต่อการได้ยินหรือการรับรู้กลิ่น มีอาการแน่นจมูก หูอื้อ หรืออ่อนเพลียทันที นี้คืออาการหนึ่งที่เกิดจากภูมิแพ้ งานไม่ราบรื่น มีโอกาสที่จะได้เดินทางไกล หรือได้ของฝากจากผู้อยู่ห่างไกล พบเพื่อนดีที่ไม่ได้พบมาช้านาน ต่างยินดีปรีดาในกันและกัน ด้วยหวังจะพบกันอีกท่ามกลางอนาคตที่ไม่แน่นอน รายได้ประจำปีไม่ค่อยดี แต่จะมีรายจ่ายได้จากงานเสริม ถ้ามีบริวารมากจะมีผู้แอบแฝงเข้ามาอาศัยอยู่กับบริวารของท่าน ด้วยการปลอมแปลงอย่างแนบเนียน มีแนวโน้มว่าของใช้ราคาแพงจะชำรุดหรือสูญหายถ้าไม่ดูแลให้ดี

อ่านเต็มๆ ที่นี

No comments:

Post a Comment