Thursday, June 19, 2008

iON watch

ไปงาน commart มาเห็นนาฬิกาน่ารักดีก็ว่าจะซื้อ แต่ไม่ได้ซื้อกับมาหาข้อมูลที่ห้องได้เว็บมาด้วยไปดูกันเอาเองนะ


ซื้อได้ที่นี้

No comments:

Post a Comment