Tuesday, July 22, 2008

Hanabi花火

วันจันทร์เป็นวันหยุดไม่ได้ทำงาน เป็นวันหยุดอะไรก็ไม่รู้ แต่มีการจุดดอกไม้ไฟยีงใหญ่อลังการ เป็นครั้งแรกที่ได้ดูที่ญีปุ่น ไปดูกันที่นาโกย่าพอร์ตตอนไปก็ลงก่อนหนึ่งสถานีแล้วก็เดินหาอะไรกิน ของกินเยอะมากแต่ไม่รู้จะกินอะไรเพราะแพงทุกอย่างเลย แต่ก็ได้ลองกินแตงกวา เป็นแตงกวาเปล่าำๆเห็นคนกินกันเยอะก็ลองดู ตั้งสองร้อยเย็นนะ

ช่วงดอกไม้ไปอลังการมากๆ แต่ไม่รู้สู้ไทยได้หรือเปล่า

แต่ที่ประทับใจมากที่สุดคือ คนเยอะมากเป็นแสนได้มั่ง แล้วคิดดูทุกคนกลับด้วยรถไำฟกันหมดครับ รอตั้งนานกว่าจะได้ขึ้นรถ

เดียวจะเอารูปมาให้ดูนะ

No comments:

Post a Comment