Tuesday, August 26, 2008

บัดกรี はんだつけ

วันนีคุณ โอกาโมโต เดินมาแบบยิ้มๆ แล้วก็ถามว่ารู้จัก はんだつけ(han da tsu ke)ไหม?เราก็ตอบแบบรวดเร็วว่า "ไม่รู้จัก" เสร็จเขาก็ถามต่อว่ารู้จักนีไหม นั้นไหมเพื่อจะอธิบายคำว่า はんだつけ

หลังจากนั้นก็เดินหายไป


แล้วก็กลับมาพร้อมหัวแร้ง พอดีเปิดดิกเสร็จ จึงทำให้เราเข้าใจว่า

はんだつけ คือ การบัดกรี

สรุปคำถามว่าบัดกรีเป็นไหม เราก็ตอบกลับไปว่า"เป็น" แล้วคุณโอกาโมโต ก็พูดกับตัวเองว่า

よかった。。。。。。。。 พร้อมยิมมีเลศนัย
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
よかった。     แปลว่า Is was good. แต่ในที่นี้น่าจะแปลว่า "เสร็จกูแน่มึง"

Saturday, August 23, 2008

Sunday, August 17, 2008

สรุปแล้วนะว่าเลือกปฏิบัติ

จากข่าวข้างล่างทำให้มันใจได้นะว่าประเทศไทยเราเลือกปฏิบัติ
แล้วประชาชนตัวดำๆอย่างผมจะทำอย่างไร

-------------------------------------------------------------------------------------------------

จยย.แพ้คดีห้ามขึ้นสะพาน! [16 ส.ค. 51 - 04:06]
รายงาน ข่าวจากศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2551 แจ้งว่า ศาลได้อ่านคำพิพากษา คดีที่นายธนวัฒน์ เจริญชัยสมบัติ ฟ้องกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่ากระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานลอยข้ามทางแยก บนถนนสายต่างๆและสะพานลอยข้ามแม่น้ำรวม 27 แห่ง เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และสร้างภาระแก่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางฯ และสะพานบางแห่งมิได้ห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นใช้ทาง ทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติตาม จึงขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งห้ามดังกล่าวทั่วกรุงเทพมหานคร
รายงานข่าวแจ้งว่า คดีดังกล่าว ศาลมีคำพิพากษาสรุปว่า พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ให้อำนาจเจ้าพนักงานจราจร มีอำนาจออกประกาศข้อบังคับหรือระเบียบ ห้ามรถทุกชนิดหรือบางชนิดเดิน...หรือทำเครื่องหมายบนผิวทาง หรือติดตั้งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร กำหนดให้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตาม รวมทั้งกำหนดโทษผู้ฝ่าฝืน ดังนั้น ผู้ใดที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จึงเป็นความผิด ทั้งนี้ ในส่วนสะพานลอยข้ามทางแยกทั้ง 27 แห่งนั้น มีลักษณะทางกายภาพร่วมกัน คือ 1. สร้างขึ้นในช่องทางเดินรถทางด้านขวามือ ซึ่งเป็นช่องเดินรถที่ให้ขับขี่ด้วยความเร็วสูงกว่าช่องเดินรถด้านซ้าย 2. เป็นสะพานมิได้กำหนดช่องทางเดินรถจักรยานยนต์ ไว้เป็นการเฉพาะ เพียงแต่มีไหล่ทางด้านซ้ายกว้างระหว่าง 0.40-0.90 เมตร หรือบางแห่งน้อยกว่า 3. เป็นสะพานที่มีความลาดชันตั้งแต่ 2.86-3.46 องศา ดังนั้น ในขณะขับขี่ขึ้นสะพาน เครื่องยนต์ของรถจึงใช้กำลังฉุดมากกว่าปกติ และขณะที่ลงจากสะพานจะมีความเร็วเพิ่มขึ้น ต้องใช้แรงในการหยุดรถเพิ่มขึ้นเพื่อมิให้เกิดอันตราย นอกจากนี้ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 35 วรรค 2 กำหนดให้รถจักรยานยนต์ ในทางเดินรถที่แบ่งช่องเดินรถไว้ตั้งแต่ 2 ช่องขึ้นไป ต้องขี่รถในช่องด้านซ้ายสุด การขับขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นสะพาน จึงต้องเปลี่ยนช่องทางจากซ้ายสุดบริเวณทางราบขึ้นไป ช่องเดินรถซ้ายสุดของสะพาน จึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 35 วรรค 2 ของ พ.ร.บ.จราจรทางบก 2522 และตัดกระแสการจราจร นอกจากนี้ ในขณะที่จะขึ้นสะพานต้องเร่งเครื่องใช้แรงฉุดมากกว่าปกติ เห็นได้ชัดว่าย่อมเกิดอันตรายแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เองและผู้ขับขี่ อื่นๆ การออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร จึงเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ อีกทั้งเป็นการห้ามรถจักรยานยนต์ทั้งหมดเป็นการทั่วไป มิใช่รถจักรยานยนต์คันใดคันหนึ่ง จึงไม่ใช่เป็นการเลือกปฏิบัติตามที่ผู้ฟ้องกล่าวอ้าง ส่วนกรณีที่อ้างว่าเป็นการสร้างภาระแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นั้น สะพานลอยทั้ง 27 แห่ง สร้างขึ้นเพื่อระบายการจราจรพื้นราบให้คล่องตัวขึ้น มิได้สร้างภาระเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ใช้รถพื้นราบอย่างใด จึงพิพากษายกฟ้อง.

ที่มา
http://www.thairath.co.th/news.php?section=bangkok&content=100782

Saturday, August 09, 2008

Classic Music

หลายอาทิตย์ก่อนได้โอกาสไปดูคอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิก เป็นเป็นครั้งแรกของผมที่ได้ดูคอนเสิร์ตแบบนี้

เหตุที่ไปดูคอนเสริตไฮโชครั้งนี้ไม่ใช้เพราะ อารมณ์ครึมอะไรแต่ได้บัตรฟรีมาจึงไปดู บัตรฟรีนี้ได้มาจากโปรแกรมเมอร์คนหนึ่งที่ทำงานด้วยกัน เขาได้บัตรมาเพราะเขาเป็นคนรวมเล่นแสดงในครั้งนี้ด้วย(สุดยอดจริงๆโปรแกรมเมอร์เล่นดนตรีคลาสสิก)

คอนเสิร์ตเริ่มแสดงประมาณบ่ายๆ ที่โรงละครแถวๆสถานี ฟูชิมิ บรรยากาศไฮโซมากๆ

ถ้าพูดถึงเรื่องคนตรีก็สุดยอดมากๆ ถึงจะฟังไม่รู้เรื่องก็ทำให้เคลิมได้ จังหวะดนตรีมีทั้งเร็วและช้าสลับกันไป ระหว่างที่ฟังไปเลื่อยๆด้วยความเคลิบเคลิม ก็ทำให้ผมนึกถึงบรรยากาศๆหนึ่ง

กำลังเดินเล่นไปตามหาดทรายที่ทอดยาวใต้แสงดาวกับเธอเพียงสองคน มองทะเล นับดาว จากนั้นก็เป็นภาพของการเล่นดอกไม้ไฟอย่างสนุกสนาน

สรุปหลังจากไปฟังคอนเสิร์ตครั้งนี้ทำให้อยากไป ทะเล