Thursday, September 11, 2008

นั่งรถเล่น Train

คิดอยู่ในใจว่าอย่างไงก็ต้องมีวันนี้ วันที่นั่งรถไฟหลงออกนอกเส้นทาง

หลังจากเมื่อว่านไปกินเนื้อย่างกับพี่วินที่สถานนี Kanayama ตอนกลับต้องนั่ง รถไฟสาย JR กลับ
ก็ซื้อตั๋วและเดินไปรอรถไฟตามเคย

แต่วันนี้รถไฟทำไหมมาช้าจั๋งหน้อ
รถไฟก็มา

ขึ้นรถไฟ

ทำไหมรถไฟวันนี้วิ่งเร็วจัง

เอะ ทำไหมนาน จั๋ง

เอะ ทำไหมไม่หยุดสักที

ไม่ต้องเอะแล้ว เราขึ้นรถไฟผิดเส้นแล้ว

-------------------------------------------------------------
ที่อยากไป Tsurumae
ที่ไปมา Kyowa

No comments:

Post a Comment