Friday, October 24, 2008

Samed

การไปเกาะเสม็ดนั้นไปได้หลายเส้นทาง วันนี้ผมจะมาแนะนำเส้นทางไปเกาะเสม็ดแบบจนๆ

- เริ่มจากการนั้งรถตู้ที่อนุสาวรีย์โดยราคา 200 บาทต่อคน ไปลงที่ท่าเรือนวลทิทย์ บ้านเพ จังหวดระยอง
- แล้วก็นั้งเรือจากท่าเรือไปท่าเรือหน้าด่าน ราคา 50 บาทต่อคน

เบอร์ติดต่อ

ท่าเรือนวลทิพย์ 0-3865-1508
รถตู้ 086-3145439

No comments:

Post a Comment