Sunday, November 23, 2008

KORUNKEI

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเจอพี่ป่านปลุกไปดูใบไม้แดงตั้งแต่หกโมงเช้า จริงๆแล้ววันเสาร์ตอนเที่ยงมีนัดกับบุรุษไปรษณีย์ พี่ป่านที่แสนดีก็รีบโทรไปเลื่อนให้เพื่อหาสมาชิก ไปร่วมดูใบไม้แดงเพิ่ม

จุดหมายปลายทางของเราคือ โครันเก KORUNKEI

เดินทางโดย Meitetsu ไปยัง HIGASHI OKAZAKI แล้วก็นั่ง(ยื่น)รถบัสอีกหน่อย

ต่อไปก็บรรยายด้วยภาพก็แล้วกัน
* คำเตือน ภาพที่เห็นใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้น


1 comment: