Thursday, December 18, 2008

手仕込ヒレカツカレー


ปกติเป็นคนที่ไม่ชอบกินอาหารที่มีมีน้ำแฉะๆ แต่ตอนเที่ยงวันนี้ก็ไปกิน ข้าวแกงกระหรี่ญีปุ่น สั่งความเผ็ดระดับห้ามา ก็อร่อยดี ทำให้เรามีทัศนคติต่อ ข้าวแกงกระหรี่เปลี่ยนไป


No comments:

Post a Comment