Wednesday, December 24, 2008

หนาวจริงๆ

ถึงแม้อากาศหนาวที่นี้จะหนาวมานานแล้ว แต่อย่างไงๆวันนี้ระหว่างทางที่ปั่นจักรยานมาทำงาน ก็รู้สึกว่าหนาวจนทนไม่ได้ ทั้งๆที่ประมาณจะ 3 องศา

ก็เลยถามเพื่อนญีปุ่นว่าเรายังคงปั่นจักรยานมาทำงานกันได้อยู่ไหม เพื่อนก็ตอบว่าได้ -5 องศายังได้เลย

ผมละจะไหวไหมเน้อ

No comments:

Post a Comment