Sunday, December 28, 2008

Lost ของหาย

วันนี้ตอนเที่ยงๆ ไปซื้อของที่ อิออนกะนะยะมะ(Aeon Kanayama) เพื่อเตรียมจะไปเล่นสกีในวันพรุ่งนี้ สมาชิกที่เดินทางไปด้วยกันก็ประกอบด้วย พี่อิฐ พี่ป่าน และผม ก็ใช้ระยะเวลานานเลยที่เดียวกว่าจะได้ของครบ เพราะเราใช้เวลาในการเลือกแว่น goggle ที่สามารถใส่พร้อมกับแว่นสาตายได้นั้นยากเลยทีเดียว สรุปรายการซื้อของทั้งหมดก็ประกอบไปด้วย
  • แว่น goggle
  • ถุงมือเล่นสกี
  • หมวกไหมพรม
แล้วพวกเราก็ปั่นจักรยานกลับห้อง แต่พอมาถึงห้องแล้วสิ่งที่ไม่ค้าดฝั่นก็เกิดขึ้น เพราะทำหมวกไหมพรมหาย ไม่รู้หายไปได้อย่างไง เสียใจมาก เพราะยังไม่ได้ใส่เลย โทษพระเจ้า โทษตัวเอง ลักษณะของหมวกก็เหมือนข้างล่าง

From LemonTOTAL BLOG

และแล้วก็คิดว่าน่าจะทำตกไว้ที่อิออนตอนกำลังแบ่งของกัน จึงตัดสินใจกลับไปหาที่อิออน โดยใช้เส้นทางสายเก่า ระหว่างทางที่ไปก็บ่นไปเลื่อยๆ และแล้วก็เจอมันตกอยู่ข้างทาง

ดีใจมากกกกกกกกก แต่ก็ยังงงว่าเจอได้อย่างไง เคยทำอะไรหายแล้วหาเจอไหม

No comments:

Post a Comment