Saturday, January 24, 2009

Chilli พริก

หลังจากได้เมล็ดพันธ์พริกจากประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา วันนี้ก็เป็นโอกาสดี จึงไปซื้อกระถ่างและก็ดินมาปลูกต้นพริกในฤดูหิมะอย่างนี้ สำหรับเหตุผลก็ไม่มีอะไรมาก
  • อยากกินพริก หาซื้อพริกไม่ได้
  • อยากปลูกต้นไม้ไว้ดูเล่น
  • อยากรู้ว่าอากาศหนาวๆอย่างนี้ต้นไม้มันจะขึ้นหรืเปล่า
  • อยากรู้ว่าจะมีปัญญาได้กินพริก ฝีมือตัวเองปลูกหรือเปล่า

ถ้ามันตายเมือไรเดียวมาเล่าให้ฟัง

2 comments:

  1. ขึ้นแล้วบอกด้วยจะได้ปลูกบ้าง เอ..แต่ว่ามันน่าจะนานไม่ใช่เหรอวะก่าจะขึ้น

    ReplyDelete
  2. ขึ้นแล้วจะบอกครับ

    ReplyDelete