Monday, January 05, 2009

Lucent tower

วันนี้วันที่ห้าวันทำงานวันแรกของปี จริงๆแล้วอันปีใหม่ก็เกิดขึ้นทุกปี แต่ปีใหม่ปีนี้ของผมออกจะไม่เหมือนเดิมมากนัก เพราะปีนี้เริ่มต้นปีใหม่อยู่ต่างแดน(อยู่ญี่ปุ่น) จริงๆแล้วก็มาญี่ปุ่นนานแล้ว สีห้าเดือนได้แล้ว แต่อย่างไง อย่างไง ก็แล้วแต่ ภาษาญีปุ่นก็ไม่ได้พัฒนาเท่าที่ควร

เพราะดั้งนั้นก็ตั้งใจไว้กับตัวเองว่า ตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะเข้าไปเรียนภาษาญี่ปุ่นที่บริษัท ปรกติแล้วที่บริษัทจะมีเรียนภาษาญีปุ่นอยู่แล้วอาทิตย์ละสองวันคือ วันอังคารและวันพุธ โดยสมาชิกถาวรได้แก่ เจน และ พี่สัม แต่เนื่องจากเจนจะกลับไทยแล้ว ทางผู้บริหารจึงจับผมไปเรียนด้วย เรื่องก็เป็นดังนี้แล

วันนี้นอกจากจะเป็นวันทำงานวันแรกของปีแล้ว บริษัทยังไ้ด้ทำการย้านสถานที่ทำงานจาก Century buildingไปตึกใหม่ที่ชื่อว่า Lucent tower ที่มีรูปร่างเก๋ไก๋ตามรูปขางล่าง สถานที่ตั้งก็สูงเชียวอยู่ชั้น 33 แนะ วิวก็ดีมากที่เดียว และอีกอย่างมีที่นังประจำให้ผมด้วย(ปรกติไม่มี นั่งที่คนอื่น)

เท่านั้นยังไม่พอ ตอนเย็น ก็ยังมีงานเลี้ยงปีใหม่ที่่ต้องออกเงินกันเองถึงคนละ 3500 เย็น แต่งานนี้ไม่ได้เลี้ยงแค่ปีใหม่แต่ควบอีกสารพัดได้แก่
  • ไซโตซัน ไปไทย
  • บาตะมาำซัน ทำงาน
  • ใครก็ไม่รู้ จะไปเยอรมัน
  • ไอ้เจนกลับไทย
งานเดียวครบครับ


หมดอีกวัน วันเหนื่อยๆของผม

No comments:

Post a Comment