Friday, February 20, 2009

Potato and Carrot

ปรกติตอนเที่ยงเราจะกินกันแต่ ไ่ก่ทอด แต่เนื่องจากวันนี้ วะตะนะเบะ ไม่มาก็เลยถือโอกาสไปกินอาหารปลาๆ กันหน่อย (เพราะว่า วะตะนะเบะ เขาไม่กินปลา)

ก็เลยกินปลาแดดเดียว หรือที่เรียกว่า himono(干物) อร่อยมากทีเดียว และในชุดเดียวกันนั้นยังมี ข้าวโพด มัน และ แครอท นึ่งให้กินอีกด้วย

รูป ปลาแสนอร่อย


คำศัพท์
Potato ジャガイモ
Carrot 人参 にんじん

No comments:

Post a Comment