Thursday, April 02, 2009

Project name : การตั้งชื่อโปรเจค

Kirogi (キロギー)

ในตอนเช้าของแต่ละวันสิ่งแรกที่ทำเมื่อมาถึงที่ทำงานคือการเช็คอีเมล เพราะเป็นการอัพเดทข้อมูลก่อนว่าเมื่อวานนี้คนอื่นๆเขาทำอะไรบ้างตอนที่เราแอบกลับบ้านก่อน และวันนี้ก็อีกเช่นเคย จนอ่านมาถึงเรื่องชื่อโปรเจคก็ทำให้รู้ว่า ชื่อโปรเจคถัดไปของกลุ่ม PowerMane ซึ่งก็คือ คิโรจิ

จริงๆแล้วตั้งใจจะเขียนเรื่องนี้หลายครังแล้วแต่ก็ลืมทุกครั้ง วันนี้ก็คงเป็นวันดีวันว่างงานที่จะสามารถเขียนได้

ชื่่อโปรเจค
สำหรับใครหลายๆคนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟแวร์คงจะเคยมีประสบการณ์ในการทำงานกับโปรเจคที่มีขนาดใหญ่ใช้เวลาพัฒนาเป็นปี ดั้งนั้นเพื่อเป็นการง่ายในการจัดการและบริหาร จึงนิยมแบ่งโปรเจคใหญ่นี้ออกเป็นโปรเจ็คย่อยๆ และทำเป็นขั้นๆไป ตัวอย่างเช่น

โปรเจค M001, M002,.. แล้วก็เรียงไปเลยๆตามลำดับ จนกว่าจะถึง 999 บางครั้งก็มีการบอกปีที่ทำอยู่ข้างหน้าบ้างเช่น NISAN08001

แต่ก็มีบางบริษัทที่ตั้งชื่อโปรเจคเป็นชื่อที่สื่อความหมาย อย่างเช่นโปรเจคที่เคยทำ(ปัจจุบันไม่ได้ทำแล้ว) ก็จะเริ่มจาก
  1. Damrey แปลว่าช้าง
  2. Haikui จำไม่ได้แล้ว
  3. Kirogi นกอะไรสักอย่าง
  4. และต่อไปอีกเลยๆ
ชื่อที่ว่านี้ได้นำมาจากรายชื่อไต้ฝุ่น ดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่นี้

ความเห็น
ด้วยส่วนตัวแล้วก็ค่อนข้างจะชอบชื่อแบบมีความหมายเพราะ ถ้าพูดถึงว่าทำอันนี้ที่โปรเจคไหนก็จะทำให้นึกง่ายหน่อย แต่ว่ามันก็จะมีปัญหานิดหน่อยในการเรียงลำดับสำหรับคนที่ไม่ได้ทำด้วย แต่เนื่องจากกรณีนี้เราใช้รายชื่อของไต้ฝุ่นซึ่งก็มีลำดับของมันอยู่แล้วจึงไม่เป็นปัญหา สุดท้ายแล้วผมว่าใครชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นแล้วกันครับ

No comments:

Post a Comment