Tuesday, April 14, 2009

Yes ได้

คุณคิดว่ามีอะไรบ้างในโลกนี้ที่สามารถควบคุมได้ คำตอบคงจะตอบว่า ก็มีบ้างบางอย่าง หรือบางคนอาจจะตอบว่า แหม่....แม้แต่ตัวเองยังควบคุมไม่ได้เลยแล้วจะไปควบคุมอะไรอย่างอื่นได้ ..

แต่ถ้าผมจะบอกว่าเราสามารถควบคุมสิ่งต่างๆรอบตัวได้ละ และอยากจะบอกเพิ่มเติมว่าได้แม้กระทั้งควบคุมตัวเอง

ควบคุม?
ก่อนอื่นเราคงต้องมานั่งพิจารณาความหมายของคำนี้กันอีกครั้ง ควบคุมหมายถึงอะไร จากการนั่งเทียนขึ้นมาแล้ว ควบคุมหมายถึงการการใช้สมองสั่งการ ร้องขอ บางสิ่งบางอย่างให้เป็นไปดั่งที่ต้องการ ดั้งนั้นสิ่งที่เราต้องการจะสั่งการนั้นคงต้องมีส่วนติดต่อกับสมองเราได้หน่อย ไม่งั้นไม่รู้จะควบคุมมันยังไง เช่น มือ หรือ ขา

แต่เอะ เมื่อกี้คุณโตบอกว่า ควบคุมได้ทุกอย่างไม่ใช่หรือ? เอ..โต.. อ้อมันแน่นอนครับความหมายข้างบนที่เขียนให้ดูนั้นเป็นความหมายที่เราๆคุ้นเคยกันเท่านั้น

เคล็ดลับ
การที่เราจะควบคุมสิ่งต่างๆรอบตัวเรานั้นหรือที่เราเรียกว่าปัจจัยภายนอก จึงไม่ใช้การออกแรงไปผลักหรือบังคับใคร เพราะทำไม่ได้มันเป็นปัจจัยภายนอกที่อะไรจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ไม่รู้ แต่เราต้องทำจากตัวเอง ไม่ใช่เริ่มจากสมอง แต่เป็นการเริ่มจากหัวใจ เราแค่บอกกับหัวใจของเราว่า ได้

ได้
เราต้องบอกหัวใจว่า ได้ แล้วหัวใจของเราจะบอกกับโลกเอง

 โลกก็คือสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ของเรา 

No comments:

Post a Comment