Friday, May 08, 2009

Change GIMP Language?

Gimp โปรแกรมแต่งรูปภาพยอดนิยมที่แจกกันฟรีๆ มีความสามารถใกล้เคียงกับ Photoshop และอีกความสามารถหนึ่งคือสามารถปรับแต่งภาษาที่แสดงในเมนูใช้งานได้อัตโนมัติตามเครืองที่ลง เช่นเครื่องเป็นภาษาญีปุ่น Gimp ของเราก็จะเป็นภาษาญีปุ่นด้วย

เปลี่นภาษาให้กิม
แต่ถ้าผมอยากเปลี่นมาใช้ภาษาอังกฤษ ก็สามารถทำได้ด้วยการ สร้าง System Variables ชื่อ LANG แล้วใส่ค่าให้เป็น EN เท่านั้นก็ได้แล้ว
การสร้าง System Variables ก็ทำได้ด้วยไปที่ Control Panel → System → Advanced → Environment แล้วก็กด ADD

เล่นให้สนุกครับ

No comments:

Post a Comment