Saturday, December 12, 2009

今年の漢字 ตัวอักษรของปีนี้

วันนี้มีวัฒธรรมที่น่าสนใจของญีปุ่นอีกอย่างมาเล่าให้ฟังเกียวกับเรื่องมุมมองปีใหม่และตัวอักษร
今年の漢字 kotoshi no kanji
ถ้าเป็นวัฒธรรมไทยก่อนปีใหม่ หรือปีเก่าเราคงไม่ได้สนใจอะไรมาก อย่างมากก็อาจบอกให้ลืมความทุกข์ความเศร้าของปีนี้ไป แต่สำหรับญีปุ่นแล้วจะมีการเลือกตัวอักษรคันจิหนึ่งตัวเพือเป็นการตั้งชื่อ(บอกเล่าเหตุการ)ให้กับปีเก่าปีนี้ โดยคันจิประจำแต่ละปีจะเขียนโดยพระที่อยู่วัดในเกียวโต(จำชื่อวัดไม่ได้ แต่วัดนี้เคยไปครั้งหนึ่ง เป็นวัดเก่าแก่ในเกียวโตที่มีสิ่งก่อสร้างยื่นออกมาจากภูเขา) สำหรับคันจิประจำปี 2009 คือ
新(shin) หรือแปลว่าใหม่
โดยเหตุผลที่พูดถึงในข่าวบอกว่า
  • เป็นปีของไข้หวัดสายพันธ์ใหม่
  • เป็นปีของการทำสติกีฬาใหม่
  • เป็นปีของการใช้นโยบายใหม่ของ โอบามา
 จริงๆแล้วการเลือกคันจิประจำปีำเป็นอุบายของคนญีปุ่น "ในการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นทั้่งปีว่าเกิดอะไรขึ้นบางและจะป้องกันหรือหาทางทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร" สำหรับการเลือกคันจิแล้วไม่ใช้แค่พระเท่านั้น แต่คนใหญ่คนโตก็มักจะโดนถามเหมือนกันว่า ”สำหรับปีนี้ท่านคิดว่าสามารถแทนด้วยคันจิตัวใด”


ดูรายละเอียดคันจิแต่ละปีได้ที่ wikipedia

No comments:

Post a Comment