Saturday, December 05, 2009

วันพ่อ 2009

เป็นทำธรรมเนียมของ Google ที่จะเปลี่ยนแบนเนอร์ตามวันสำคัญต่างๆทั่วโลก สำหรับ วันพ่อปี 2009 เป็นรูปการจุดถวายพระพร สวยจริงๆนะครับ

No comments:

Post a Comment