Thursday, January 28, 2010

Thumbnail ใน Google Docs

"ภาพหนึ่งภาพแทนคำได้ร้อยคำ" เป็นคำพูดที่เราทุกคนเข้าใจกันดี รวมถึง Google ก็ได้ยึดคำพูดนี้และออกความสามารถใหม่ Thumbnail (ภาพย่อขนาดเล็ก) ใน Google Document หรือทีเราเรียกสั้นๆว่า Google Docsการใช้งานก็ไม่ยากแค่คลิกเลือกรูปแบบการแสดงผลแบบ Thumbnail ที่ด้านขวาบน

บทวิเคราะห์
ความสามารถ Google Docs Thumbnail นี้เป็นอะไรที่มีประโยชน์มากเพราะเราสามารถที่จะมองคร่าวๆ ก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นเอกสารเกี่ยวกับอะไร น่าใช้ครับแนะนำ

No comments:

Post a Comment