Saturday, November 20, 2010

Inception

ปรกติเป็นคนที่ชอบดูหนัง ไซไฟ อยู่แล้ว แต่ถ้าได้ดูหนัง action Sci-fi แล้วก็จะสนุกขึ้นไปอีก อย่างวันนี้ก็มีหนังดีมาแนะนำอีกเรื่อง คือ Inception จิตพิฆาตโลก เป็นหนังที่ออกมาได้สักพักแล้วแต่พึ่งมีโอกาสไดู้

เป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าถ้าเราสามารถ เข้าไปอยู่ในฝันร่วมกันได้แล้ว จะเป็นอย่างไร