Friday, June 06, 2014

Autosar Trend

ในหว่างเขียนบทความชุด What is? とは?เรือง Autosar ก็เกิดความคิดที่ว่าตอนนี้ยังมีคนใช้งานอยู่หรือเปล่าก็เลยลองหาข้อมูล ก็พบอะไรไรในหน้าสนใจแบ่งออกเป็นสองหัวของดังนี้

1. Autosar กลับมามีความนิยมมากขึ้นในปี้​ดูได้จากกราฟความนิยมที่เพิ่มขึ้นในตอนท้าย

2. ประเทศที่ให้ความสนใจมากคือ เกาหลี
แม้สมาชิกสำคัญจะเป็นยุโรปกับญีปุ่น แต่กับเป็นเกาหลีที่ให้ความสนใจ คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอุสาหกรรมรถยนต์ของเกาหลีกำลังโตมาก

ข้อมูลอ้างอิงจาก Google Trend
http://www.google.com/trends/explore#q=autosar

Wednesday, June 04, 2014

Autosar คืออะไร?

หนึ่งในบล็อกเรื่อง What is? とは?

AUTOSAR คืออะไร?

AUTOSAR ย่อมาจาก AUTomotive Open System ARchitectureคือกลุ่มองค์กรไม่แสวงหากำไรที่รวมตัวกันประกอบด้วย ผู้ผลิตรถยนต์ ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตอีเล็กทรอนิก ซอฟแวร์
*จริงๆแล้วตัว AUTOSAR มีหลายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพัณธกิจ เป้าหมาย คุณสมบัติพิเศษ โครงสร้าง และอะไรอีกมากหมายเพือจะเข้าใจ Autosar ดังนั้นในบทความชุดนี้จะค่อยๆอธิบายเพื่อให้เห็นภาพ แต่ขอสรุปง่ายๆก่อนตอนนี้ว่า

AUTOSAR คือ กระบวนการทำงาน + ระบบปฎิบัติการ + ข้อกำหนด + เครืองมือช่วยเหลือ


พัณธกิจของ AUTOSAR

 • ปูทางสำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์นวัตกรรมที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 • เป็นพันธมิตรระดับโลกที่แข็งแกร่งที่จะสร้างมาตรฐานร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง: "ความร่วมมือเกี่ยวกับมาตรฐานการแข่งขันในการดำเนินงาน" 
 • เป็นกุญแจสำคัญในการเปิดใช้เทคโนโลยีในการจัดการความซับซ้อนของการเจริญเติบโตของการไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์. มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะเตรียมไว้สำหรับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นและการปรับปรุงค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพและงานที่มีคุณภาพ 
 • อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนและการปรับปรุงของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในช่วงอายุการใช้งานของรถ


เป้าหมายของ AUTOSAR

 • สร้างมาตรฐานของการทำงานพื้นฐานซอฟต์แวร์ของ ECUs ยานยนต์ 
 • ปรับขยายไปยังยานพาหนะและแพลตฟอร์มที่แตกต่าง  
 • การถ่ายโอนของซอฟต์แวร์ 
 • สนับสนุนการทำงานของโดเมนที่แตกต่างกัน 
 • สร้างสถาปัตยกรรมแบบเปิด 
 • สร้างการทำงานร่วมกันระหว่างคู่ค้าต่างๆ
 • สร้างการพัฒนาระบบที่เชื่อถือได้สูง
 • สร้างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 • สร้างการสนับสนุนของมาตรฐานสากลที่ใช้บังคับยานยนต์และรัฐของเทคโนโลยีที่ทันสมัย

คุณสมบัติที่สำคัญ

 • ต้นแบบและการตั้งค่า
  • กำหนดสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์โมดูลสำหรับหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
  • หาหลักพิจารณาขึ้นอยู่กับ HW และ HW SW โมดูลที่เป็นอิสระ 
  • รวบรวมโมดูล SW จากซัพพลายเออร์ที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มการทำงานนำมาใช้ใหม่ 
  • กำหนดหลักการถ่ายโอนของโมดูล SW-การทำงานภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่ง E / E-ระบบ
  • การกำหนดค่าที่ดีที่สุดทรัพยากรของโครงสร้างพื้นฐาน SW ของแต่ละ ECU ขึ้นอยู่กับการใช้งานฟังก์ชั่น 
  • กำหลดหลักขยาย ของ E / E-ระบบทั่วทั้งช่วงของสายผลิตภัณฑ์ยานพาหนะ
 • อินเตอร์เฟซที่เป็นมาตรฐาน
  • สร้างมาตรฐานของ API ที่แตกต่างกันเพื่อแยกชั้น AUTOSAR SW 
  • สร้างอำนวยความสะดวกในการห่อหุ้ม(encapsulation)ของ SW
  • กำหนดชนิดข้อมูลของส่วนประกอบ SW
  • สร้างมาตรฐานของการเชื่อมต่อของโมดูล SW พื้นฐานของโครงสร้างพื้นฐาน SW
 • Runtime Environment (RTE)
  • จัดให้มีการสื่อสารระหว่างและภายใน ECU ข้ามโหนดทั้งหมดของเครือข่ายรถ 
  • กำหนดระหว่าง SW-ชิ้นส่วนและพื้นฐาน SW โมดูล 
  • กำหนดหน่วยงานทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับ AUTOSAR RTE จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด AUTOSAR 
  • กำนหดการรวมง่ายของลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงการทำงาน SW โมดูล

ภาพรวมทางเทคนิค

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเทคนิค modularity, scalability, transferability and re-usabilit AUTOSAR จะเตรียมโครงสร้างพื้นฐานของซอฟต์แวร์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับระบบยานยนต์ของโดเมนรถทั้งหมดขึ้น เพื่อการเชื่อมต่อที่เป็นมาตรฐานสำหรับชั้นที่แตกต่างกัน

AUTOSAR ช่วยให้การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการตั้งค่า (เช่นการแบ่งและการใช้ทรัพยากร) และในกรณีที่จำเป็นเพื่อให้การเพิ่มประสิทธิภาพต้องตอบสนองความต้องการรันไทม์ของอุปกรณ์ที่เฉพาะเจาะจงและข้อ จำกัด ของฮาร์ดแวร์

modularity (โมดูล) 
สร้างต้นแบบขององค์ประกอบซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้มีการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ของยานยนต์ตามความต้องการของแต่ละหน่วย ECU อิเล็กทรอนิกส์ 
scalability (ขยายขนาด) 
scalability ของฟังก์ชั่นช่วยให้การปรับตัวของโมดูลซอฟต์แวร์ร่วมกับแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน Transferability(การถ่ายโอน )
ฟังก์ชั่นของการถ่ายโอน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั่วทั้งสถาปัตยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของรถ
Re-usability(การนำกลับมาใช้งาน )
ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความน่าเชื่อถือและเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรข้ามสายผลิตภัณฑ์


แหล่งข้อมูลอ้างอิง
www.autosar.org

Tuesday, June 03, 2014

Leader


การเป็น ผู้นำ ไม่ใช้ผู้ที่อยากเดินนำหน้าคนอื่น
แต่การเป็น ผู้นำ ที่ทำให้ผู้อื่นเดินตาม

Sunday, June 01, 2014

Talend ETL Tool

หน้านี้จะมาแนะนำเครืองมือตัวหนึ่งใจการจัดการ ETL
อย่างที่ได้อธิบาย ETL tool ไปแล้ว
ETL ของ Talend มีชือว่า
TOS หรือ Talend Open Source for Big Data

สำหรับเวอร์ชัน open source มีคุณสมบัติตามข้างล่างดั่งนี้
 • Eclipse-Based Tooling
 • Hadoop 2.0 and YARN Support
 • Big Data ETL and ELT
 • HDFS, HBase, HCatalog, Hive, Pig, Sqoop Components
 • Job Designer
 • Apache License 2.0
 • Broadest NoSQL Support
 • Fully Open Source

Talend Open Studio for Big Data(TOS) ได้รวมเทคโนโลยี Big data กับ open source environment อย่างเป็นบึกแผ่น รวมถึงความง่ายในการใช้ ETL สำหรับจัดประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่

Friday, May 30, 2014

เครืองมือเปรียบเทียบไฟล์ Beyond Compare

วันนี้อยากจะมาแนะนำเครืองมือตัวหนึ่งสำหรับโปรแกรมเมอร์ จริงๆแล้วทูลตัวนี้ไม่ได้เป็นทูลที่จำเป็นสำหรับนักพัฒนาแต่ถ้ามีติดตัวไว้ก็จะทำให้เป็นประโยชน์อย่างมาก

Beyond CompareThursday, May 29, 2014

ETL Tool คืออะไร?

ช่วงนี้ตั้งใจว่าจะเป็นบทความ What is? สักชุดหนึ่ง วันนี้ก็มีอีกเรืองคือ

ETL Tool คืออะไร
ก่อนจะรูู้จัก เราต้องมารู้ก่อนว่า ETL ย่อมาจาก Extract, transform, and load คือการดึงข้อมูลจาก Data Source ต่างๆ เข้าสู่ Data Warehouse ดังนั้น 

ETL Tool คือเครืองมือที่ใช้ในการจัดการกระบวนการสำคัญต่างกับข้อมูลตามข้างล่าง
 1. Extract คือ การสกัดข้อมูล การดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน
 2. Transform คือ การนำข้อมูลที่ได้มาจากการ Extract มาจัดรูปแบบให้ถูกต้อง
 3. Load คือ การนำข้อมูลที่ผ่านการ Transform แล้ว เข้าสู่ Data Warehouse(data mart, database)
ลักษณะพิเศษ
ETL ส่วนมากจะนิยมใช้ในระบบ integrate data จากหลายๆแอพพลิเคชั่น ด้วยเฉาะพัฒนาจากหลายๆผู้ขาย หรือจากหลายๆแหล่งติดตั้งที่แตกต่างกัน 

สถาปัตยกรรมของ ETL
1. การสกัดโดยใช้งาน staging area   คือหลังจากเลือกข้อมูลบางส่วนจากแหล่งข้อมูล จะทำการโอนข้อมูลไปยัง staging area จากนั้นข้อมูลจะถูกประมวลผลก่อนส่งไปยังคลังข้อมูลอีกที
2. การสกัดโดยใช้หน่วยความจำ การสกัดของมูลบางส่วนจากแหล่งข้อมูล แล้วทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในหน่วยความจำ แล้วจึงส่งไปยังคลังข้อมูลอีกที
Server architecture
ขันตอนการทำงานของ ETL
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนการทำงานหลักคือ การสกัดข้อมูล การเปลี่ยนแปลงข้อมูล และการโอนถ่ายข้อมูล แต่แท้จริงยังสามารถแจ้งรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

 • การวางแผนสาหรับการรวมรวมข้อมูล
 • การกาหนดกฎสาหรับการเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนรูปและการทาความสะอาด
 • การสร้างกฎในการสกัดข้อมูล
 • การเตรียมการเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
 • การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก
 • การกาหนดข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการเก็บไว้ในคลังข้อมูล 
 • การรวมโครงสร้างข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลไปเป็นข้อมูลเพียง row เดียว
 • การแยกโครงสร้างข้อมูลหนึ่งๆไปเป็นข้อมูลที่มีหลายโครงสร้างเพื่อสร้างเป็นข้อมูลหลายๆ row
 • การอ่านข้อมูลจากพจนานุกรมข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในแหล่งข้อมูล
 • การอ่านข้อมูลจากหลายๆแหล่งข้อมูล
 • การโหลดรายละเอียดสาหรับสร้าง table
 • การรวบรวมข้อมูลหรือ ทาผลสรุปข้อมูลให้กับ tables
 • การแปลงข้อมูลจากรูปแบบหนึ่งของข้อมูลไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ table
 • การรับเอาข้อมูลที่เป็นเป้าหมายจาก field ต่างๆของแหล่งข้อมูล
 • การเปลี่ยนข้อมูลที่มีความกากวมให้มีความหมายมากขึ้น
ลักษณะการใช้งาน ETL tool
การใช้งาน ETL tool สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ
 1. การดึงข้อมูลจากระบบเก่ามาใช้ในระบบใหม่สำหรับ Migration
 2. การดึงข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาร่วมกันเพือเตรียมใช้ใน BI


ตัวอย่าง Tool Wednesday, May 28, 2014

Pencil project คืออะไร?


วันนี้มีทูลมาแนะนำอยู่ตัวหนึ่งครับ เป็นเครืองมือในการออกแบบ GUI ของโปรแกรมต่างๆได้อย่างรวดเร็ว โปรแกรมตัวนั้นเรียกว่า

Pencil project

ใช้ครับ pencil มาจากครับว่าดินสอ เพราะเราสามารถออกแบบโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วยังก็ใช้ดินสอ

มีดีอะไรบ้าง

 • ฟรีจ้า
 • มีคอมโพเนนท์ต่างๆให้เลิกใช้มากหมาย ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซค์ iOs Android
 • ลากคอมโพเนนท์ต่างไปมาได้อย่างรวดเร็ว
 • มีเส้นนำทางในการว่างคอมโพเนนท์
 • Export file ได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นภาพ หรือ PDFดาวน์โหลดได้ตามข้างล่างนะครับ

Tuesday, May 27, 2014

CRUD คืออะไร

CRUD เป็นคำศัพท์หนึ่งในวงการคอมพิวเตอร์หรืออาจจะเฉพาะเจาะจงลงไปอีกก็คือ Programming


CRUD (ภาษาไทยอาจจะออกเสียงว่า ครัช) เป็นคำย่อจาก Create, Read, Update, Delete เป็นความสามารถพื้นฐานในการกระทำกับข้อมูล หรือบ้างครั้งเราก็จะใช้ในการออกแบบ user interface

ถ้าสำหรับ Database(SQL) ก็คือ
 • INSERT
 • SELECT
 • UPDATE
 • DELETE
ถ้าสำหรับเว็บก็เป็น
 • PUT/POST
 • GET
 • PUT/PATCH
 • DELETE
อีกอย่างเราอาจจะใช้ในการออกแบบ User Interface ว่ามีฟังชั้นการทำงานครบ 4 แบบตามของบนหรือเปล่าSunday, May 18, 2014

Thai TV Digital ไทย ทีวีดิจิตอล

ทีวีดิจิตอล เปิดทดลองบริการในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วสักพัก เนื่องจากผมให้ทรูวิชั่นและผมก็หาช่องไม่เจอมาสักพักแล้วจึงอยากจะบันทึกการเปิดช่องไว้ดังนี้

สำหรับรูปช้างล่างเป็นรายเบอร์ช่องของทีวีดิจิตอล แต่เวลามาเปิดของทรูวิชั่นต้อง +10 เช่น
เราจะดูช่อง 13 Family ต้องกด 13+10 = 20
ถ้าเราจะดูworkpoint ต้องกด 23+10 = 33Tuesday, April 15, 2014

[Startup]รู้ก่อนตอนนี้..ดีกว่ารู้งี้ตอนหลัง


รู้ก่อนตอนนี้ื..ดีกว่ารู้งีตอนหลัง 
เป็นหนังสือเล่นหนึ่งที่แต่งโดยคนที่ประสบความสำเร็จมาก่อน และได้รับยอดขายดีเหมือนเล่มอืนๆ แต่อาจจะเป็นหน้าหนังสือที่เขียนแนวอ้อมๆไม่ได้จงใจไปที่หนังสือประเภทหุ้น ผู้ประกอบการ หรือเพิ่มกำลังใจ จึงเลือกมาอ่าน จึงอยากวิจารณ์และสรุปเนื้อหาไว้

วิจารณ์
เป็นหนังสือที่เรืยงเนื้อหาได้ดีในแง้
- ชื่อหนังสือ
- คำนิยม
- การเข้าเรือง
- การดำเนินเรือง
- การจบ
มีการสอดแทรกเรื่องเล่าอยู่ตลอดทำให้เห็นภาพและคิดได้
มีการสอดการตูน3ตอนอยู่บ้างถึงแม้จะไม่ทั้งหมด
มีการเล่าตัวอย่างคำสำเร็จของผู้เขียนอยู่ด้านหลังไม่ใช้ด้านหน้าถือว่าดี

เล่มนี้เหมาะกับใคร
ผมว่ามันเหมาะกับคนที่ไม่พอใจสถานะตัวเอง มีความฝัน แต่ยังไม่แน่ใจในบางอย่างหรือ ขาดกำลังใจหนังสือเล่มนี้ก็จะพาคุณออกไปในโลกจินตนาการอย่างเต็มรูปแบบ ไม่เหมาะ กับคนที่มีเป้าหมายในระดับหนึ่งแล้วต้องการที่จะเริ่มต้นจริงจังและหาแนวทาง

เล่มนี้สรุปว่า
หนังสือเล่มนี้ใช้เวลากว่า80%ของเล่มในการนำพาคุณให้ออกจากสถานะที่ตัวเองเป็นอยู่ แต่ไม่ได้บอกว่าจะไปอีกสถานะหนึ่งได้อย่างไร

1.ออกมาตามฝัน
ผู้เขียนได้ให้หลักการต่างๆในการนำพาเราออกจากจุดเดิมดังนี้
- เขาก็เคยเรียนไม่เก่ง ทำงานไม่เก่ง ตอนนี้เขายังทำได้ประสบความสำเร็จ
- คนเราย้อนอดีตไปทำอะไรก็ไม่ได้ ตอนนี้ทำสะ
- ต้องมีฝันอย่าลดละ หาวิธีใหม่ในการทำให้ฝันเป็นจริง
- การทำงานประจำเหมือนคุกที่มองไม่เห็น เปรียบดังเราที่ขายตัวเองเพือคนอื่น
- การขึ้นเงินเดือนของลูกจ้างมันน้อยไม่ทันค่าครองชีพ ไม่พอ
- ไม่ว่าจะเป็นคนแบบไหนก็ประสบความสำเร็จได้
- การทำกิจการไม่ดี มีปัญหาต่างๆเยอะนะ
- Passive ดีกว่า activeนะ พยายามเพิ่ม
- อย่าทำตามคนอืน ต้องเปลี่ยน
- ไม่ต้องรอให้พร้อม เพราะในทุกสภาวะมีคนจนและคนรวย

2.ทำฝันให้เป็นจริง
ถึงแม้จะไม่ค่อยได้พูดวิธีการมาหนัก แต่ก็สามารถสรูปใจความได้ดังนี้
- เวลาทำงานประจำให้ใส่วิญญาณเถ้าแก่
- พยายามทำงานที่ได้ผลตามผลงาน ไม่ใช้ได้ผลตามเวลา เพราะจะได้พัฒนาตอนเองและได้เงิน
- ตรวจสอบดูวิธีการปัจจุบันว่าสามารถทำให้ถึงฝันได้ไหม ถ้าไม่ได้ต้องเปลี่ยน
- ถ้าเราอยากประสบความสำเร็จต้องคุ่ยกับคนที่ประจำความสำเร็จ ดังเป็นต้นแบบ
- ทำงานในแบบแมงมุมที่ชักใยดักแมลง ไม่ใช้รอออกไปหากินตอนหิวแบบจิ่งจก
- จำเป็นต้องคิดนอกกรอบ
- ได้เงินมาแล้วต้องเอาเงินต่อเงิน


บันทึกระหว่างอ่าน
อยากมีผลการเงินดีต้องถามคนมีผลการเงินดี

หากวันนี้เรารู้อนาคต...เราจะทำอย่างไรกับปัจจุบัน

คนเราคิดได้มี2วิ คือวิกฤษและวิสัยทัศน์

คนเรามีฝัน จะเลือกเพิ่มหรืออดแต่สวนมากเลือกลดฝัน

โชคดีหรือโชคร้ายใครจะไปรู้

เราเดินตามใคร ขึ้นเครืองยังต้องมีกับตัน

ถ้าหากเราไม่มีเวลา เราอยากใช้ชีวิตแบบไม่มีเวลาแบบนี้หรือไหม

เครืองมือออกแรงมาก แต่ได้ผลน้อย

แนะน ำ1.พัฒนาทักษะหลายๆด้าน 2.สร้างconnection 3.หาประสบการณ์ทำงานต่างๆ

มีคนมาขอซื้อนิ้วก้อยขายไหม แล้วทั้งตัวขายไหม

การตีมูลค่าขึ้นกับของอยู่ที่หายากไหม

งานที่2ไม่ใช้งานเสริม

ทำงานได้ผลตามผลงาน ไม่ใช้ได้ผลตามเวลา


Saturday, April 12, 2014

แต่งร้าน Table&Chair


ช่วงนี้มีไอเดียดีๆเกิดเยอะ ก็เลยจดไว้หน่อยเดียวลืม

โดยส่วนตัวมีโอกาศไปกินข้าวนอกบ้านบ่อยๆ เพราะที่บ้านไม่มีใครทำให้กิน 555 ก็เลยเห็นการแต่งร้านหลายแบบ บางแบบก็น่าจะลงทุนเยอะ บางอย่างก็ลงทุนน้อยวันนี้จึงบันทึกแบบหนึ่งที่คิดว่าถ้าเป็นร้านตัวเองก็จะทำแบบนี้

แตกต่างก็ดีได้

การจัดโต๊ะอาหาร ใช้โต๊ะที่แตกต่างกัน และเก้าอี้สวยๆ อย่างละตัวแต่อาจจะต้องมีความสูงเท่ากันบ้าง ก็เก๋ไม่น้อยนะจะ


Tuesday, April 08, 2014

โปรโมทแฟนเพจ Promote Fanpage

ช่วงนี้กำลังช่วยเพือนทำแฟนเพจก็เลยจดขั้นตอนกันลืมไว้น้อย

เรามาดูกันว่าเทคนิคดีๆ ในการโปรโมทแฟนเพจกัน
1. ใช้รูปแทนลิงค์ เพราะคนเราจะสินใจรูปมากกกว่าข้อความ
2. การโคดคำพูดโดนจะมีการแชร์ต่อที่มาก
3. การใช้คำถาม เพราะไม่ว่าจะเป็นผู้อ่านหรือผู้ติดตามก็มักจะชอบออกความคิดเห็น
4. กดแชร์เรืองเก่าๆ ในวันไหนที่ไม่มีเนื้อหาใหม่
5. กดไลน์คอมเมนต์ของแฟนๆ เพราะการที่เราสนใจเขา เขาก็จะสนใจเราเหมือนกัน
6. ปักหมุดหัวของสำคัญไว้ข้างบน หรือ กดชอบรูปใหญ่ๆไว้
7. ใช่ memes หรือเทรนใหม่ๆ
8. ถามความคิดเห็นจากแฟนๆ
9. โพสเวลาที่เหมาะสม/อย่าใช้ url ย่อ