Friday, May 30, 2014

เครืองมือเปรียบเทียบไฟล์ Beyond Compare

วันนี้อยากจะมาแนะนำเครืองมือตัวหนึ่งสำหรับโปรแกรมเมอร์ จริงๆแล้วทูลตัวนี้ไม่ได้เป็นทูลที่จำเป็นสำหรับนักพัฒนาแต่ถ้ามีติดตัวไว้ก็จะทำให้เป็นประโยชน์อย่างมาก

Beyond Compare

Beyond Compare เป็นทูลที่ใช้ในการเปรียบความแตกต่างของไฟล์หรือโฟลเดอร์ว่าแตกต่างกันอย่างใน จะเปรียบเทียบเป็นโฟลเดอร์ที่เดียวเลยก็ได้


ท่านเคยมีปัญหาว่าก็โปรแกรมไปแล้วจำไม่ได้หรือเปล่าว่า แก้ไข้ตรงไหนไปบ้าง และตัวโปรแกรมยังไฮไลท์จุดต่างให้ดู


ข้อดีอืนๆ

  • สามารถจะแก้ไข้ไฟล์ได้ทันที่จากหน้า compare
  • สามารถซิงไฟล์จาก ซ้ายไปขวา หรือ ขวาไปซ้ายได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถเลือกไฟล์เปรียบเทียบง่ายๆจากการคลิกขวา
  • สามารถร่วมไฟล์ตามกฎที่ตั้งไปไว้
  • สามารถแสดงทั้งหมด หรือแสดงเฉพาะส่วนที่แตกต่างได้
  • สามาร ignore ไฟล์หรือโฟเดอร์ที่ไม่ต้องการได้
สนใจดาวน์โหลดได้ตามข้างล่าง

No comments:

Post a Comment