Friday, June 06, 2014

Autosar Trend

ในหว่างเขียนบทความชุด What is? とは?เรือง Autosar ก็เกิดความคิดที่ว่าตอนนี้ยังมีคนใช้งานอยู่หรือเปล่าก็เลยลองหาข้อมูล ก็พบอะไรไรในหน้าสนใจแบ่งออกเป็นสองหัวของดังนี้

1. Autosar กลับมามีความนิยมมากขึ้นในปี้​ดูได้จากกราฟความนิยมที่เพิ่มขึ้นในตอนท้าย

2. ประเทศที่ให้ความสนใจมากคือ เกาหลี
แม้สมาชิกสำคัญจะเป็นยุโรปกับญีปุ่น แต่กับเป็นเกาหลีที่ให้ความสนใจ คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอุสาหกรรมรถยนต์ของเกาหลีกำลังโตมาก

ข้อมูลอ้างอิงจาก Google Trend
http://www.google.com/trends/explore#q=autosar

Wednesday, June 04, 2014

Autosar คืออะไร?

หนึ่งในบล็อกเรื่อง What is? とは?

AUTOSAR คืออะไร?

AUTOSAR ย่อมาจาก AUTomotive Open System ARchitectureคือกลุ่มองค์กรไม่แสวงหากำไรที่รวมตัวกันประกอบด้วย ผู้ผลิตรถยนต์ ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตอีเล็กทรอนิก ซอฟแวร์
*จริงๆแล้วตัว AUTOSAR มีหลายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพัณธกิจ เป้าหมาย คุณสมบัติพิเศษ โครงสร้าง และอะไรอีกมากหมายเพือจะเข้าใจ Autosar ดังนั้นในบทความชุดนี้จะค่อยๆอธิบายเพื่อให้เห็นภาพ แต่ขอสรุปง่ายๆก่อนตอนนี้ว่า

AUTOSAR คือ กระบวนการทำงาน + ระบบปฎิบัติการ + ข้อกำหนด + เครืองมือช่วยเหลือ


พัณธกิจของ AUTOSAR

 • ปูทางสำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์นวัตกรรมที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 • เป็นพันธมิตรระดับโลกที่แข็งแกร่งที่จะสร้างมาตรฐานร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง: "ความร่วมมือเกี่ยวกับมาตรฐานการแข่งขันในการดำเนินงาน" 
 • เป็นกุญแจสำคัญในการเปิดใช้เทคโนโลยีในการจัดการความซับซ้อนของการเจริญเติบโตของการไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์. มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะเตรียมไว้สำหรับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นและการปรับปรุงค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพและงานที่มีคุณภาพ 
 • อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนและการปรับปรุงของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในช่วงอายุการใช้งานของรถ


เป้าหมายของ AUTOSAR

 • สร้างมาตรฐานของการทำงานพื้นฐานซอฟต์แวร์ของ ECUs ยานยนต์ 
 • ปรับขยายไปยังยานพาหนะและแพลตฟอร์มที่แตกต่าง  
 • การถ่ายโอนของซอฟต์แวร์ 
 • สนับสนุนการทำงานของโดเมนที่แตกต่างกัน 
 • สร้างสถาปัตยกรรมแบบเปิด 
 • สร้างการทำงานร่วมกันระหว่างคู่ค้าต่างๆ
 • สร้างการพัฒนาระบบที่เชื่อถือได้สูง
 • สร้างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 • สร้างการสนับสนุนของมาตรฐานสากลที่ใช้บังคับยานยนต์และรัฐของเทคโนโลยีที่ทันสมัย

คุณสมบัติที่สำคัญ

 • ต้นแบบและการตั้งค่า
  • กำหนดสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์โมดูลสำหรับหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
  • หาหลักพิจารณาขึ้นอยู่กับ HW และ HW SW โมดูลที่เป็นอิสระ 
  • รวบรวมโมดูล SW จากซัพพลายเออร์ที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มการทำงานนำมาใช้ใหม่ 
  • กำหนดหลักการถ่ายโอนของโมดูล SW-การทำงานภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่ง E / E-ระบบ
  • การกำหนดค่าที่ดีที่สุดทรัพยากรของโครงสร้างพื้นฐาน SW ของแต่ละ ECU ขึ้นอยู่กับการใช้งานฟังก์ชั่น 
  • กำหลดหลักขยาย ของ E / E-ระบบทั่วทั้งช่วงของสายผลิตภัณฑ์ยานพาหนะ
 • อินเตอร์เฟซที่เป็นมาตรฐาน
  • สร้างมาตรฐานของ API ที่แตกต่างกันเพื่อแยกชั้น AUTOSAR SW 
  • สร้างอำนวยความสะดวกในการห่อหุ้ม(encapsulation)ของ SW
  • กำหนดชนิดข้อมูลของส่วนประกอบ SW
  • สร้างมาตรฐานของการเชื่อมต่อของโมดูล SW พื้นฐานของโครงสร้างพื้นฐาน SW
 • Runtime Environment (RTE)
  • จัดให้มีการสื่อสารระหว่างและภายใน ECU ข้ามโหนดทั้งหมดของเครือข่ายรถ 
  • กำหนดระหว่าง SW-ชิ้นส่วนและพื้นฐาน SW โมดูล 
  • กำหนดหน่วยงานทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับ AUTOSAR RTE จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด AUTOSAR 
  • กำนหดการรวมง่ายของลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงการทำงาน SW โมดูล

ภาพรวมทางเทคนิค

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเทคนิค modularity, scalability, transferability and re-usabilit AUTOSAR จะเตรียมโครงสร้างพื้นฐานของซอฟต์แวร์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับระบบยานยนต์ของโดเมนรถทั้งหมดขึ้น เพื่อการเชื่อมต่อที่เป็นมาตรฐานสำหรับชั้นที่แตกต่างกัน

AUTOSAR ช่วยให้การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการตั้งค่า (เช่นการแบ่งและการใช้ทรัพยากร) และในกรณีที่จำเป็นเพื่อให้การเพิ่มประสิทธิภาพต้องตอบสนองความต้องการรันไทม์ของอุปกรณ์ที่เฉพาะเจาะจงและข้อ จำกัด ของฮาร์ดแวร์

modularity (โมดูล) 
สร้างต้นแบบขององค์ประกอบซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้มีการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ของยานยนต์ตามความต้องการของแต่ละหน่วย ECU อิเล็กทรอนิกส์ 
scalability (ขยายขนาด) 
scalability ของฟังก์ชั่นช่วยให้การปรับตัวของโมดูลซอฟต์แวร์ร่วมกับแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน Transferability(การถ่ายโอน )
ฟังก์ชั่นของการถ่ายโอน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั่วทั้งสถาปัตยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของรถ
Re-usability(การนำกลับมาใช้งาน )
ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความน่าเชื่อถือและเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรข้ามสายผลิตภัณฑ์


แหล่งข้อมูลอ้างอิง
www.autosar.org

Tuesday, June 03, 2014

Leader


การเป็น ผู้นำ ไม่ใช้ผู้ที่อยากเดินนำหน้าคนอื่น
แต่การเป็น ผู้นำ ที่ทำให้ผู้อื่นเดินตาม

Sunday, June 01, 2014

Talend ETL Tool

หน้านี้จะมาแนะนำเครืองมือตัวหนึ่งใจการจัดการ ETL
อย่างที่ได้อธิบาย ETL tool ไปแล้ว
ETL ของ Talend มีชือว่า
TOS หรือ Talend Open Source for Big Data

สำหรับเวอร์ชัน open source มีคุณสมบัติตามข้างล่างดั่งนี้
 • Eclipse-Based Tooling
 • Hadoop 2.0 and YARN Support
 • Big Data ETL and ELT
 • HDFS, HBase, HCatalog, Hive, Pig, Sqoop Components
 • Job Designer
 • Apache License 2.0
 • Broadest NoSQL Support
 • Fully Open Source

Talend Open Studio for Big Data(TOS) ได้รวมเทคโนโลยี Big data กับ open source environment อย่างเป็นบึกแผ่น รวมถึงความง่ายในการใช้ ETL สำหรับจัดประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่