Friday, June 06, 2014

Autosar Trend

ในหว่างเขียนบทความชุด What is? とは?เรือง Autosar ก็เกิดความคิดที่ว่าตอนนี้ยังมีคนใช้งานอยู่หรือเปล่าก็เลยลองหาข้อมูล ก็พบอะไรไรในหน้าสนใจแบ่งออกเป็นสองหัวของดังนี้

1. Autosar กลับมามีความนิยมมากขึ้นในปี้​ดูได้จากกราฟความนิยมที่เพิ่มขึ้นในตอนท้าย

2. ประเทศที่ให้ความสนใจมากคือ เกาหลี
แม้สมาชิกสำคัญจะเป็นยุโรปกับญีปุ่น แต่กับเป็นเกาหลีที่ให้ความสนใจ คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอุสาหกรรมรถยนต์ของเกาหลีกำลังโตมาก

ข้อมูลอ้างอิงจาก Google Trend
http://www.google.com/trends/explore#q=autosar

1 comment:

  1. Anonymous19:10

    This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete