Wednesday, June 04, 2014

Autosar คืออะไร?

หนึ่งในบล็อกเรื่อง What is? とは?

AUTOSAR คืออะไร?

AUTOSAR ย่อมาจาก AUTomotive Open System ARchitectureคือกลุ่มองค์กรไม่แสวงหากำไรที่รวมตัวกันประกอบด้วย ผู้ผลิตรถยนต์ ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตอีเล็กทรอนิก ซอฟแวร์
*จริงๆแล้วตัว AUTOSAR มีหลายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพัณธกิจ เป้าหมาย คุณสมบัติพิเศษ โครงสร้าง และอะไรอีกมากหมายเพือจะเข้าใจ Autosar ดังนั้นในบทความชุดนี้จะค่อยๆอธิบายเพื่อให้เห็นภาพ แต่ขอสรุปง่ายๆก่อนตอนนี้ว่า

AUTOSAR คือ กระบวนการทำงาน + ระบบปฎิบัติการ + ข้อกำหนด + เครืองมือช่วยเหลือ


พัณธกิจของ AUTOSAR

 • ปูทางสำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์นวัตกรรมที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 • เป็นพันธมิตรระดับโลกที่แข็งแกร่งที่จะสร้างมาตรฐานร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง: "ความร่วมมือเกี่ยวกับมาตรฐานการแข่งขันในการดำเนินงาน" 
 • เป็นกุญแจสำคัญในการเปิดใช้เทคโนโลยีในการจัดการความซับซ้อนของการเจริญเติบโตของการไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์. มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะเตรียมไว้สำหรับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นและการปรับปรุงค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพและงานที่มีคุณภาพ 
 • อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนและการปรับปรุงของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในช่วงอายุการใช้งานของรถ


เป้าหมายของ AUTOSAR

 • สร้างมาตรฐานของการทำงานพื้นฐานซอฟต์แวร์ของ ECUs ยานยนต์ 
 • ปรับขยายไปยังยานพาหนะและแพลตฟอร์มที่แตกต่าง  
 • การถ่ายโอนของซอฟต์แวร์ 
 • สนับสนุนการทำงานของโดเมนที่แตกต่างกัน 
 • สร้างสถาปัตยกรรมแบบเปิด 
 • สร้างการทำงานร่วมกันระหว่างคู่ค้าต่างๆ
 • สร้างการพัฒนาระบบที่เชื่อถือได้สูง
 • สร้างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 • สร้างการสนับสนุนของมาตรฐานสากลที่ใช้บังคับยานยนต์และรัฐของเทคโนโลยีที่ทันสมัย

คุณสมบัติที่สำคัญ

 • ต้นแบบและการตั้งค่า
  • กำหนดสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์โมดูลสำหรับหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
  • หาหลักพิจารณาขึ้นอยู่กับ HW และ HW SW โมดูลที่เป็นอิสระ 
  • รวบรวมโมดูล SW จากซัพพลายเออร์ที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มการทำงานนำมาใช้ใหม่ 
  • กำหนดหลักการถ่ายโอนของโมดูล SW-การทำงานภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่ง E / E-ระบบ
  • การกำหนดค่าที่ดีที่สุดทรัพยากรของโครงสร้างพื้นฐาน SW ของแต่ละ ECU ขึ้นอยู่กับการใช้งานฟังก์ชั่น 
  • กำหลดหลักขยาย ของ E / E-ระบบทั่วทั้งช่วงของสายผลิตภัณฑ์ยานพาหนะ
 • อินเตอร์เฟซที่เป็นมาตรฐาน
  • สร้างมาตรฐานของ API ที่แตกต่างกันเพื่อแยกชั้น AUTOSAR SW 
  • สร้างอำนวยความสะดวกในการห่อหุ้ม(encapsulation)ของ SW
  • กำหนดชนิดข้อมูลของส่วนประกอบ SW
  • สร้างมาตรฐานของการเชื่อมต่อของโมดูล SW พื้นฐานของโครงสร้างพื้นฐาน SW
 • Runtime Environment (RTE)
  • จัดให้มีการสื่อสารระหว่างและภายใน ECU ข้ามโหนดทั้งหมดของเครือข่ายรถ 
  • กำหนดระหว่าง SW-ชิ้นส่วนและพื้นฐาน SW โมดูล 
  • กำหนดหน่วยงานทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับ AUTOSAR RTE จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด AUTOSAR 
  • กำนหดการรวมง่ายของลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงการทำงาน SW โมดูล

ภาพรวมทางเทคนิค

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเทคนิค modularity, scalability, transferability and re-usabilit AUTOSAR จะเตรียมโครงสร้างพื้นฐานของซอฟต์แวร์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับระบบยานยนต์ของโดเมนรถทั้งหมดขึ้น เพื่อการเชื่อมต่อที่เป็นมาตรฐานสำหรับชั้นที่แตกต่างกัน

AUTOSAR ช่วยให้การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการตั้งค่า (เช่นการแบ่งและการใช้ทรัพยากร) และในกรณีที่จำเป็นเพื่อให้การเพิ่มประสิทธิภาพต้องตอบสนองความต้องการรันไทม์ของอุปกรณ์ที่เฉพาะเจาะจงและข้อ จำกัด ของฮาร์ดแวร์

modularity (โมดูล) 
สร้างต้นแบบขององค์ประกอบซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้มีการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ของยานยนต์ตามความต้องการของแต่ละหน่วย ECU อิเล็กทรอนิกส์ 
scalability (ขยายขนาด) 
scalability ของฟังก์ชั่นช่วยให้การปรับตัวของโมดูลซอฟต์แวร์ร่วมกับแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน Transferability(การถ่ายโอน )
ฟังก์ชั่นของการถ่ายโอน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั่วทั้งสถาปัตยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของรถ
Re-usability(การนำกลับมาใช้งาน )
ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความน่าเชื่อถือและเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรข้ามสายผลิตภัณฑ์


แหล่งข้อมูลอ้างอิง
www.autosar.org

No comments:

Post a Comment