Sunday, June 01, 2014

Talend ETL Tool

หน้านี้จะมาแนะนำเครืองมือตัวหนึ่งใจการจัดการ ETL
อย่างที่ได้อธิบาย ETL tool ไปแล้ว
ETL ของ Talend มีชือว่า
TOS หรือ Talend Open Source for Big Data

สำหรับเวอร์ชัน open source มีคุณสมบัติตามข้างล่างดั่งนี้
 • Eclipse-Based Tooling
 • Hadoop 2.0 and YARN Support
 • Big Data ETL and ELT
 • HDFS, HBase, HCatalog, Hive, Pig, Sqoop Components
 • Job Designer
 • Apache License 2.0
 • Broadest NoSQL Support
 • Fully Open Source

Talend Open Studio for Big Data(TOS) ได้รวมเทคโนโลยี Big data กับ open source environment อย่างเป็นบึกแผ่น รวมถึงความง่ายในการใช้ ETL สำหรับจัดประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่

How to install Talend ETL Tool

ในส่วนนี้จะอธิบายวิธิการติดโปรแกรม 
1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Talend Open Source for Big Data ตามลิงค์ข้างล่าง ขนาดใหญ่หน่อยประมาณ 1 GB
https://www.talend.com/download

2. เลิกติดตั้งให้เหมาะกับระบบปฤิบัติการ อย่างตัวอย่างเครืองนี้ x86 64bits

3. หลังจากกดการติดตั้งแล้วจะรอการโหลดข้อมูลซึ่งใหญ่มาก

4. กด Accept เพิ่มยอมรับเงื้อนไขการใช้งาน

5. ตั้งชื่อโปรเจคโดยพิมพ์ใส่ Project Name แล้วกด Finish

6. รอการติดตั้ง

7. กด Open เพื่อเปิดโปรเจคที่ตั้งชื้อไว้แล้ว หรือ

 1. กด Create เพื่อจะสร้างโปรเจค
 2. กด Import เพื่อนำเข้าโปรเจคที่มีอยู่แล้ว
 3. กด Demo project เพือเลือกแสดงโปรเจคตัวอย่าง


8. จะมีหน้าให้ลงทะเบียน สร้างมารถกด skip เพื่อข้ามได้

9. รอการเปิดโปรเจค

10. เปิดโปรเจคเรียบร้อยแล้ว


หลังจากติดตั้งในเครืองแล้วสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างจากข้างล่างได้

 • Help center
 • Training course
 • Tutorial

https://www.talend.com/designer_post_install?uid=8FWJzHEvI%2BPeFcI6vLWMBmpQW9FkSrnxuI6AxdJ5QLpWZi41Vzj7PkvWM5P7G%2BEk27wP1yeISx%2BEJCv%2FunkS1A%3D%3D&prd=tos_bd

38 comments:

 1. Replies
  1. Big data is a term that describes the large volume of data – both structured and unstructured – that inundates a business on a day-to-day basis. big data projects for students But it’s not the amount of data that’s important.Project Center in Chennai

   Spring Framework has already made serious inroads as an integrated technology stack for building user-facing applications. Corporate TRaining Spring Framework the authors explore the idea of using Java in Big Data platforms.

   Spring Training in Chennai

   The new Angular TRaining will lay the foundation you need to specialise in Single Page Application developer. Angular Training

   Delete
 2. É importante também estar atento se as empresas contratas estão entregando a internet que está no contrato.
  Para verificar isso, sempre faça um teste de velocidade para medir sua internet recomendamos:
  teste power gvt

  ReplyDelete
 3. This post is greatly simple to scrutinize and recognize without overlooking any unobtrusive components. Remarkable work! digital marketing platforms

  ReplyDelete
 4. I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to undertand. Unlike additional blogs I have read which are really not tht good. I also found your posts very interesting. In fact after reading, I had to go show it to my friend and he ejoyed it as well! ppc management

  ReplyDelete
 5. Thanks for sharing excellent informations. Your web site is very cool. I am impressed by the details that you’ve on this site. 야설
  Feel free to visit my blog :
  야설

  ReplyDelete
 6. Admiring the time and energy you put into your blog and in depth information you offer. It's good to come across a blog every once in a while that isn't the same outdated rehashed material. Fantastic read! I've bookmarked your site 일본야동
  Feel free to visit my blog : 일본야동

  ReplyDelete
 7. This web site certainly has all of the information and facts I needed concerning this subject and didn't know who to ask. 국산야동
  Feel free to visit my blog : 국산야동


  ReplyDelete
 8. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. 일본야동
  Feel free to visit my blog : e 일본야동

  ReplyDelete
 9. I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates.
  야설
  Feel free to visit my blog : 야설

  ReplyDelete
 10. https://www.newdaypuppies.com/
  https://www.newdaypuppies.com/teacup-yorkie-puppies-for-sale/
  https://www.newdaypuppies.com/tea-cup-yorkie-puppy-for-sale/
  https://www.newdaypuppies.com/yorkshire-terrier-for-sale-near-me/
  https://www.newdaypuppies.com/yorkie-terrier-puppy-for-sale-near-me/

  ReplyDelete
 11. https://www.chihuahuapuppiesforsale1.com/
  https://www.chihuahuapuppiesforsale1.com/chihuahua-puppies-for-sale-near-me/
  https://www.chihuahuapuppiesforsale1.com/chihuahua-for-sale/
  https://www.chihuahuapuppiesforsale1.com/chihuahua-puppies-near-me/
  https://www.chihuahuapuppiesforsale1.com/teacup-chihuahuas-for-sale/

  ReplyDelete
 12. https://www.myppuphouse.com/
  https://www.yorkiespuppiessale.com/
  https://www.yorkiespuppiessale.com/teacup-yorkie-for-sale/
  https://www.yorkiespuppiessale.com/yorkies-puppy-for-sale/
  https://www.yorkiespuppiessale.com/yorkies-for-sale-near-me/

  ReplyDelete

 13. Are Yorkies good for first time dog owners?
  teacup yorkie for sale
  The Yorkshire terrier is a great starter dog for those who want a little lap dog. This breed is affectionate towards its owner and may even act protective around strangers.
  The Yorkie has a moderate energy level and only needs basic exercise.

  yorkie puppies for sale good for first time owners?
  yorkie puppies for sale
  It is the ideal pet for people who don't want to deal with pet fur at home or in their cars. This is the ideal pet for first time dog owners, since it trains easily and needs only moderate grooming maintenance. Yorkie poos are good with kids. It will play with them, is energetic and affectionate.

  Are Yorkie hypoallergenic? Yes
  Are Yorkie Poo good for first time owners?
  yorkie for sale
  It is the ideal pet for people who don't want to deal with pet fur at home or in their cars. This is the ideal pet for first time dog owners, since it trains easily and needs only moderate grooming maintenance. Yorkie poos are good with kids. It will play with them, is energetic and affectionate.
  teacup chihuahuas for sale

  Are Yorkie Poos good dogs?
  yorkies for sale

  https://www.newdaypuppies.com/

  ReplyDelete

 14. Are Chihuahua puppies hard to train?
  chihuahua puppies for sale
  Chihuahuas are intelligent, strong-minded dogs that like to do their own thing. This can make them stubborn, earning them a reputation for being hard to train. However, reward-based training methods do appeal to a Chihuahua and there's no reason why they can't be trained to be obedient, just as with any dog

  Chihuahuas Have Fun, Playful Personalities
  teacup chihuahuas for sale
  Though chihuahuas are loyal and affectionate with their owners, they are anything but dull and love to play! However, no two chihuahuas are the same, so if you have a friend with a chihuahua, your pet is likely to be quite different and unique

  What food is bad for Chihuahua?
  teacup chihuahua for sale
  Foods Your Chihuahua Shouldn't Eat
  Alcohol. Alcohol (ethanol) is highly toxic to dogs. ...
  Caffeine. Coffee is one of the world's most popular beverages, with roughly 83% of the United States adult population consuming it on a daily basis. ...
  Chocolate. ...
  Some Fruit Seeds, Pits and Cores. ...
  Garlic. ...
  Grapes and Raisins. ...
  Hops. ...
  Onions.
  chihuahua puppy for sale

  The easiest way to adopt a Chihuahua would be through a rescue that specializes in Chihuahuas. A great place to start would be by starting a breed search on https://www.chihuahuapuppiesforsale1.com/chihuahua-puppies-for-sale-near-me/. The search will show you all the available Chihuahuas in your area.
  chihuahua puppies for sale near me

  ReplyDelete

 15. Is a Yorkie a good family dog?
  yorkie puppies for sale
  Yorkies, like many other Toy breeds, make good pets for people; they're especially good for senior citizens, people with medical issues, and those who may worry about the size and strength of a larger dog. ... They're loving, devoted, and very affectionate: This makes them great personal companions and good family pets.

  Do Yorkshire terriers bark a lot?
  teacup yorkie for sale
  Yorkshire Terriers are little dogs with huge personalities. yorkies for sale With those huge personalities come a fierce territorial bark. Any time your phone rings, someone speaks or knocks on your door, or your doorbell chimes, your Yorkshire Terrier will likely bark. Outside noises aren't even required for barking for some Yorkies. yorkie for sale near me

  How much do Yorkshire terriers cost?
  yorkies puppy for sale
  Typical Yorkie prices range from $1,500 to $3,000, but the cost can fall far below or above that range. Prices will vary based on the puppy's lineage, appearance, health, and the breeder. It's also possible to adopt an older Yorkie for significantly less through a rescue shelter.
  https://www.yorkiespuppiessale.com/

  ReplyDelete

 16. How long does a Yorkie live? 13 – 16 years
  Are Yorkies cuddlers?
  A lover of all things comfortable, the Yorkshire terrier enjoys cuddling with loved ones and snuggling into everything soft and fluffy. And for you, their silky coat isn't too bad for petting. https://www.newdaypuppies.com/

  Adorable Teacup and Toy AKC Yorkie Puppies
  We have adorable Yorkshire Terrier puppies male and female (she is pictured with the bow).The little girl was born on and the male was born on. yorkie teacup for sale Both puppies have started potty training and have had all sets of puppy shots and deworming. They both come with AKC papers.The girl is very petite and has an adorable baby doll face. yorkies for sale near me She is a teacup and will mature to be around just lbs. She is very gentle and easy going She is the princess in our home and loves to be held.The male is full of spunk and is super playful He will mature to be lbs and would make an awesome family dog. He has a gorgeous silky coat and adorable teddy bear face.Both puppies are AKC registered and will come with a health guarantee shot record and sample puppy food. teacup yorkies for sale, teacup yorkie puppies for sale

  Adorable Teacup and Toy AKC Yorkie Puppies is a Female, Male Yorkshire Terrier Puppy for sale in US. Adorable Teacup and Toy AKC Yorkie Puppies by newdaypuppies for Female, Male Yorkshire Terrier Puppies. yorkshire terrier for sale

  ReplyDelete

 17. https://www.chihuahuapuppiesforsale1.com/
  https://www.newdaypuppies.com/
  https://www.myppuphouse.com/
  https://chowchowpuppiessale.com/
  https://www.globalkittens.com/

  ReplyDelete


 18. Is a Yorkie a good family dog?
  Yorkies, like many other Toy breeds, make good pets for people; they're especially good for senior citizens, people with medical issues, and those who may worry about the size and strength of a larger dog. ... They're loving, devoted, and very affectionate: This makes them great personal companions and good family pets.

  Do Yorkshire terriers bark a lot?
  yorkies for sale
  Yorkshire Terriers are little dogs with huge personalities. teacup yorkies for sale With those huge personalities come a fierce territorial bark. Any time your phone rings, someone speaks or knocks on your door, or your doorbell chimes, your Yorkshire Terrier will likely bark. Outside noises aren't even required for barking for some Yorkies. yorkie puppies for sale

  How much do Yorkshire terriers cost?
  yorkie for sale near me
  Typical Yorkie prices range from $1,500 to $3,000, but the cost can fall far below or above that range. Prices will vary based on the puppy's lineage, appearance, health, and the breeder. It's also possible to adopt an older Yorkie for significantly less through a rescue shelter. yorkie for sale

  ReplyDelete
 19. Pug puppies make wonderful family pets. They are easygoing and get along well with children and the other pets of the household. Above all, they are hardy and an ideal pet, especially for first-time owners. Selecting a new pug puppy is a daunting task. You want one that is healthy but also comes with a pleasant personality and is adaptable to your lifestyle. At our Nursery, we stand behind our guarantee, our customers, and our puppies! We go to great efforts to ensure that our puppies and dogs are healthy and socialized with an excellent demeanor that is native to the breed of each pug puppies for sale.
  Pug Puppies for sale | pug for sale near me | pug puppy for sale | pug puppy | pug for sale | pug puppies for sale in va
  CLICK HERE
  CLICK HERE
  PUGS FOR SALE
  PUGS

  ReplyDelete
 20. Much obliged for sharing this brilliant substance. its extremely fascinating. Numerous web journals I see these days don't actually give whatever pulls in others however the manner in which you have plainly clarified everything it's truly awesome. There are loads of posts But your method of Writing is so Good and Knowledgeable. continue to post such helpful data and view my site too...
  Zazoom | Easy Freezy | Fold n fly | Classic dart paper airplane | how to make a paper airplane that flies far and straight step by step | windfin | stable paper airplane | nakamura paper airplane | paper airplane templates for distance


  ReplyDelete
 21. V-ray for Sketchup 2022 License Key also offers features for visualization and designing of computer graphics for a variety of industries. VRay Crack

  ReplyDelete

 22. Sylenth1 Crack Windows 7 tends to make individual sound mixing machine by which you can ...Sylenth1 Crack Mac

  ReplyDelete